Řekni NE drogám – řekni ANO životu

Řekni NE drogám – řekni ANO životu je nezisková veřejně prospěšná společnost, která se od roku 2002 zabývá protidrogovou osvětou a prevencí po celé ČR.

Náš spolek se zaměřuje na poskytování profesionálních a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých, na které je zaměřena primární prevence v oblasti zneužívání drog.

Nikdo, zvláště mladí lidé nemají rádi, když jim někdo říká nebo přednáší o tom, co může nebo nemůže dělat. Poskytujeme tedy fakta, která umožňují náctiletým se informovaně rozhodovat, drogy nebrat a žít život bez drog.

Spolek úzce spolupracuje s nadací Foundation for Drug Free World (Nadace pro svět bez drog) z USA, která protidrogovou prevencí a vzděláváním oslovuje miliony lidí ze 180 zemí světa. Také se zaměřuje na analýzu trendů drogové epidemie jak z USA, tak z dalších zemí celého světa a dále na následné sestavování a výrobu materiálů (brožury, DVD) o drogách, a to především pro náctileté.

Spolek se v České republice zabývá pouze primární prevencí (specifickou i nespecifickou).

Náš účel a aktivity:

  • poskytovat dětem a mladým dospělým fakta o drogách a tím jim umožnit učinit informované rozhodnutí ohledně dané drogy nebo drog, což vede buď k posunutí hranice začátku užívání drog, nebo k rozhodnutí s drogami vůbec nezačínat.
  • Předávat rodičům a široké veřejnosti informační materiály o zdravotních a sociálních rizicích drog.
  • poskytovat učitelům, metodikům prevence a dalším výchovným pracovníkům materiály, které mohou použít pro vlastní výuku protidrogové prevence.
  • Realizace pravidelných protidrogových informačních akcí a kampaní pro širokou veřejnost.
  • Spolek je již 20 let realizátorem největší protidrogové kampaně spojené se sportem v České republice s názvem Cyklo-běh za ČR bez drog.

Spolek získává finance fundraisingově jak od jednotlivců, tak od firem a od všech těch, kteří nejsou lhostejní k drogovému problému v naší zemi.

Spolek je nenáboženský a nepolitický a nemá žádné takové účely ani činnosti.