Charakteristiky socialismu a kteréhokoliv jiného utlačovatelského systému a společnosti

Charakteristiky socialismu a kteréhokoliv jiného utlačovatelského systému a společnosti:
– existuje jen jedna pravda. S odpůrci jedné pravdy je třeba zatočit. Dokud není moc uchopena, protistrana je dehonestována, její příznivci zastrašováni, vylučováni z debaty. Vytváří se opovržení vůči jiným názorům.
– neplatí presumpce neviny. Člověk je buď vinen z podstaty nebo svou nevinu musí dokazovat.
– stát a systém porušuje své vlastní zákony a Ústavu, jako tomu bylo v posledních letech při kovidu, ale u občanů to tvrdě trestá, přestože na to právě podle zákona a Ústavy nemá právo
– přehnané nařízení, zákazy vycházení po určité hodině, kdy si systém cvičí svaly na občanech
– podpora neprodukce a vysoké zdanění. Kdo neprodukuje, je podporován, dotován, kdo produkuje, maká, je tvrdě zdaněn.
– soukromí neexistuje. Před uchopením moci začíná systém okopávat základy soukromí. Nic není soukromé. Záminka může být čím topíš (právo úřadu vstoupit do obydlí), jaký máš názor (kontrola tajnými službami, jako to dělala např. STB, tzn. odposlechy, špehování), tvoje ochrana při nehodě (systém kontroly v autech od roku 2024), návrh na zákon, kdy může dětský ombudsman kontrolovat rodinu doma.
– při získávání moci se systematicky pracuje na zničení dobrého jména oponentů, jejich vyloučení z rozhodování, vlivu na společnost
– je zakázán jiný názor (buď je to od ďábla, imperialisty, atd)
– existuje rozpor mezi tím, co systém proklamuje a tím, co dělají prominenti systému
– vlastnictví je buržoazní (nemoderní) přežitek. Důvod je domnělý třídní boj nebo uvědomělost pro odvrácení určité nejisté zkázy. Nikdo by neměl nic vlastnit. Vše je erár. Podle toho také věci vypadají.
– vzděláváním dětí od jejich nejútlejšího věku, aby neměly pochybnosti o správnosti aktuální ideologie. Dále v životě vychází z falešných informací, na kterých staví ostatní vědění a proto nemohou mít ani pochybnosti. Stádní efekt je dosažený skupinovým vzděláváním.
– placení jsou vědci a projekty, které podporují ideologii dobra pro všechny
– udávání je občanská povinnost, činíš nejvyšší dobro. Nepřítel neustále číhá na naše selhání, proto je třeba být obezřetný (v Rusku byly cedulky: Pozor, nepřítel naslouchá)
– je šířen strach a nenávist vůči vymyšleným viníkům nebo těm, kteří se ještě nepodřídili.
– nástroj na ovládnutí společnosti je dále používán pocit viny (např. něco vlastnit na rozdíl od těch, kteří nic nemají, příliš utrácet, cestovat, spotřebovávat nebo patřit k nějakému státu s jeho předešlou utlačovatelskou historií)
– další nástroj je postavit dvě skupiny proti sobě pomocí pomluv, vytváření strachu anebo roztříštit společnost na základě obrovské množství vyhrocených témat a dosáhnout toho, že se zabývají nenávistí proti sobě, zatímco systém převezme moc. Roztříštěním na mnoho silně emotivních témat, zanikne účel skupiny nebo národa a jeho společné povědomí a určitě soudržnosti, jako je tomu např. při občanské válce.
– v počátcích existují bojůvky (Lidové milice, spolky udavačů, apod)
– lidé zjišťují, že se nevyplatí vyčuhovat a být jakkoliv aktivní. Iniciativa se stává nebezpečnou. Ideální je nebýt viděn. To platí i v práci a tak společnost neprospívá ekonomicky nebo chudne. Úpadek je v tvořivosti, schopnosti brát za něco skutečnou zodpovědnost.
– společnost je budována pod příslibem blaha pro všechny. Obvykle z toho těží jen privilegovaná skupina, ostatních žití se zhoršuje.
– protože žije společnost ve lži a pod útlakem, což jsou nemorální a degradující faktory, stav společnosti samotné je snížení morálky (za komunistů bylo heslo: kdo nekrade, okrádá svou rodinu)
– monopolizace ekonomiky, médií. Soudnictví podle ideologické příručky.
– tabule viníků. Systém potřebuje mít vnitřní a vnější nepřátele, aby zdůvodnila svojí nefunkčnost, úpadek.
– skupina je vše a jedinec není ničím. Kolektivismus je součástí státní ideologie. Toto je v rozporu s pravidlem života, protože jedinec je vynálezcem, tvůrcem uměleckého díla, chlapíkem, co z ničeho vybuduje továrnu. Skupina tomu přispívá, ale není tvůrcem a tím, kdo danou věc dotáhne do konce.
– i když je skupina vše, existují rovnější mezi rovnými. Pro ně pravidla systému neplatí nebo je upraví tak, aby jim vyhovovala.
– systém je sám o sobě nefunkční, ztrácí konkurenci, pokud ještě nějaká existuje v okolních zemích. Protože existuje cenzura, lidé nemají žádné srovnání s efektivitou jiných systémů. Pochybovat o systému je bráno jako kacířství, je trestáno.
– k moci se dostávají diletanti nebo šílenci, jejichž nastavení mysli je hnáno nutkáním vše zhoršit, podpořit vše špatné a odstranit dobré (protože absolutna neexistují, ani komunisté minulosti nedělali jen zlé věci)
– o postupu v systému nerozhodují schopnosti, aktivita a výsledky, ale schopnost citovat stávající ideologii bez zaváhání, částečně neviditelnost a intriky
– systém se dostal k moci pomocí záminky. Ať už je to třídní boj, úbytek pracovní síly jako při zavedení nevolnictví nebo otrokářská minulost společnosti. Pocit viny je jeden z nástrojů. Je použit jako záminka.
– součástí strategie je tedy vždy: šíření strachu, vnější a vnitřní nepřítel, vytvoření pocitu viny a záminka pro provedení akce a převzetí moci (pomalé nebo rychlé, jako např. ve 30 letech v Německu hitlerovci, kdy zinscenovali podpálení Reichstagu, které svedli na komunisty). Vždy je to vnuceno „ve jménu dobra“, přestože by to většinou chtěla menší část společnosti.
– systém nemá nic společného se svobodou volby. Rozhoduje o životě a smrti a jako například v Číně nebo Iránu, i o narození. Vše je plánováno shora. Jen státní aparát, nejvyšší vůdce nebo šedá eminence ví nejlépe, jak bys měl žít.
– důraz je na nových symbolech, jako je vyvěšování vlaječek, památníky, atd, přičemž se neřeší podstatné strategické záležitosti (vyspělost průmyslu, brutální byrokracie, strategické suroviny, jako v případě EU)
– dehonestace a odmítání funkčních modelů, jako je svoboda projevu, soukromí, rodina, stát, národ a povyšování nových, úzkou skupinou lidí vytvořených ideologií, přestože jsou tyto ideologie nevyzkoušené nebo se v historii ukázali jako nefunkční nebo brutální
– dostat pod ideologii sport, umění, lidské myšlení a ekonomii

Cristiane Britto nastupuje do úřadu jako nová ministryně pro ženy, rodinu a lidská práva

Cristiane Britto nastupuje do úřadu jako nová ministryně pro ženy, rodinu a lidská práva
Cristiane Britto nastupuje do úřadu jako nová ministryně pro ženy, rodinu a lidská práva

Národní tajemnice pro politiku pro ženy Cristiane Brittorepublikáni ) složila tento čtvrtek (31) přísahu prezident republiky Jair Bolsonaro jako vedoucí ministerstva pro ženy, rodinu a práva. Ceremoniál se konal v paláci Planalto. Cristiane nastupuje na pozici ministryně s odchodem Damares Alves ( republikáni ), který se nyní bude věnovat volbám v roce 2022.

Před sekretariátem od května 2019 vedla Cristiane Britto důležité veřejné politiky pro snížení domácího násilí a zavedla opatření k rozšíření začlenění žen do politiky.

Cristiane Britto přebírá ministerstvo s cílem posílit akce zaměřené na ochranu a podporu lidských práv se zaměřením na ženy, rodiny, děti a mladistvé, mládež, starší lidi, osoby se zdravotním postižením, tradiční národy a komunity a etnické a sociální menšiny. . Jmenování bylo oficiálně schváleno dnes poté, co bylo jmenování zveřejněno v Úředním věstníku (DOU).

„Nahradit ministryni Damaresovou je obrovská zodpovědnost, ale vím, že mě tímto posláním pověřila, protože chce zajistit kontinuitu práce. Stavíme a rozvíjíme projekty a akce, které již nyní mění realitu tisíců Brazilců s ohledem na rozmanitost Brazílie,“ řekl nový ministr.

Při oznámení nového šéfa ministerstva pro ženy, rodinu a lidská práva prezident Jair Bolsonaro vyzdvihl výkon Cristiane Brittoové, která je odpovědná za Národní sekretariát pro politiku pro ženy.

ochrana ženy

Od roku 2019 se Národní sekretariát pro politiky pro ženy (SNPM/MMFDH) snaží formulovat iniciativy zaměřené na boj proti násilí, účasti žen v politice a vztahu mezi mateřstvím a profesní kvalifikací.

Sekretariát byl odpovědný za několik programů a akcí vytvořených během vlády Bolsonarovy vlády, jako je program Matky Brazílie, program Bezpečná a chráněná žena, Národní plán boje proti vraždám žen, Projekt Mais Mulheres na Política, Qualifica Mulher Project a další akce k vymýcení skalpování v Brazílii.

Text: Agência Republicana de Comunicação – ARCO, s informacemi z MMFDH
Foto:  Cedida

Objevte trajektorii Gabriela Borice, nejmladšího chilského prezidenta

Boric se narodil 11. února 1986 a je synem Luise Javiera Borice a Maríi Soledad Font.
Boric se narodil 11. února 1986 a je synem Luise Javiera Borice a Maríi Soledad Font.

Gabriel Boric, kandidát aliance Apruebo Dignidad (schvaluji důstojnost, v překladu) se ujme úřadu prezidenta Chile v březnu 2022 poté, co tuto neděli porazil Josého Antonia Kasta , kandidáta krajní pravice, s 55,87 % hlasů (19. ).

Boric, obyvatel regionu Magallanes na jihu země a potomek chorvatských přistěhovalců, má právnický titul na Chilské univerzitě, bývalý studentský vůdce, poslanec a jeden ze zakladatelů politické koalice Frente Ampla. Je mu 35 let a bude nejmladším prezidentem v historii Chile.

Boric se narodil 11. února 1986 a je synem Luise Javiera Borice a Maríi Soledad Font. Podívejte se na podrobnosti o trajektorii politika.

Od hospodářského rozvoje po neformální sebeorganizaci: mikropodniky a místní organizace v Chile

Chorvatská rodina
V polovině 20. století se Ive Boric a Stoza Baresic vzali a měli šest dětí, které se narodily na Ugljanu, ostrově patřícímu do Rakousko-Uherska – dnešní Chorvatsko . Sime a Ive Boric Baresic emigrovali do Magallanes kolem roku 1885 a zasvětili se těžbě při hledání zlata v Beagle Channel a jeho okolí, podle deníku El Mercurio.

Iveovo příjmení bylo podle El Diario Austral zachováno na řece Boric na ostrově Lennox.

Později se Ive – který přijal jméno Juan – usadil v Punta Arenas. Později se však vrátil do Ugljanu a v roce 1893 se oženil s Bozicou (známou jako Natalia) Crnosija Vucina. Ive se okamžitě vrátil do Chile, následoval jeho manželka a syn Ive Ante, který se narodil v roce 1885.

Po svém příjezdu do regionu Magalhanes Ive pracoval na úkolech souvisejících se stavbou a opravami námořních plavidel, prozradil El Mercurio.

Z manželství Ive Boric a Bozica Crnosija se narodilo 11 dětí: Juan (Ive Ante), Mariano, Ángela, Paulina, Vicente, Vladimiro, Luis Pedro, María, José, Arturo a Benjamin.

Luis Pedro Boric Crnosija se oženil s Magdalenou Scarpou Martinic, potomkem dalmatských přistěhovalců, se kterou měl čtyři děti, Luis Javier Boric Scarpa byl nejstarší z nich.

Luis Javier je chemický inženýr a pracoval 41 let ve společnosti Companhia Nacional de Petróleo (ENAP), v roce 2012 odešel do důchodu jako manažer rafinace a logistiky, uvedl El Diario Austral. V roce 1985 se oženil s Marií Soledad Font, z jejíhož svazku se v roce 1986 narodil Gabriel Boric Font a později jeho bratři Simón a Tomás Boric Fontovi.

Gabriel Boric studoval základní a střední vzdělání v letech 1991 až 2003 na britské škole, jedné z nejdražších škol v Punta Arenas. Poté odcestoval do Santiaga studovat práva na Chilské univerzitě.

„Gabriel byl samozřejmě privilegovaným mladým mužem v místní společnosti Magalhanes.“ Jejich otec, jako administrativní inženýr v National Petroleum Company, jim byl schopen poskytnout tyto příležitosti pro kvalitu života a také pro studium,“ řekl CNN Chile novinář z Magalhaes Rodrigo Utz .

politická kariéra
Gabriel Boric absolvoval práva v roce 2004. Během studií byl asistentem v oborech Institucionální dějiny Chile, Teorie spravedlnosti a Mezinárodní právo lidských práv. Připojil se také k politické skupině Izquierda Autónoma (Autonomní levice).

V roce 2008 byl zvolen poradcem Federace studentů Chilské univerzity (FECH). Následující rok byl zvolen prezidentem University of Chile Law Student Center. V letech 2010 až 2011 byl univerzitním senátorem Domu studií.

V roce 2012, poté, co vyhrál seznam Creamos Izquierda, se ujal předsednictví FECH a vystřídal Camilu Vallejo. Během svého funkčního období vedl studentský protest, který začal v roce 2011 a byl jedním z mluvčích Chilské studentské konfederace (Confech).

Koncem roku 2013 byl zvolen nezávislým poslancem za bývalý 60. obvod, o tři roky později odešel z Autonomní levice a vytvořil Autonomní hnutí. Zároveň s náměstkem Demokratické revoluce (RD) Giorgiem Jacksonem prosazoval vytvoření skupiny Frente Ampla jako alternativního konglomerátu k Nové většině bývalé prezidentky Michelle Bacheletové.

V roce 2017 byl znovu zvolen poslancem za nový 28. obvod v Magallanes v Patagonii.

Během listopadu 2018 vedl zakládající akt nové aliance, která by integrovala strany Autonomistické hnutí (MA), Libertariánská levice (IL), Nová demokracie (ND) a Socialismus a svoboda (SOL). Konečně v dubnu 2019 byla vytvořena sociální konvergence.

Mírová dohoda
Od událostí, které se odehrály v sociálním vypuknutí v říjnu 2019 , se Boric podílel na podpisu Dohody o sociálním míru a nové ústavy, kterou 15. listopadu téhož roku podepsali zástupci hlavních politických stran v zemi. Instance zahájila současný ústavní proces v Chile.

Ústřední výbor strany ho 17. března 2021 vyhlásil svým kandidátem na prezidenta republiky. Následně byl prohlášen za kandidáta několika stranami Frente Amplio a zaregistroval svou kandidaturu do primárek aliance Apruebo Dignidad, kde porazil komunistu Daniela Jadueho.

V prvním kole prezidentských voleb, 21. listopadu 2021, získal Boric 1 814 809 hlasů, což odpovídá 25,83 % z celkového počtu platných hlasů, a obsadil tak druhé místo v preferencích a postoupil do druhého volebního kola.

Nakonec a po intenzivním dni hlasování vyhrál Gabriel Boric Font prezidentské volby v roce 2021 tím, že ve druhém kole porazil Josého Antonia Kasta.

Seznamte se se SIMATE, iniciativou podporovanou MTC, která minulý pátek překvapila Peruánce

Mobilní zařízení měla dnes ráno výstrahu.
Mobilní zařízení měla dnes ráno výstrahu.

Ministerstvo dopravy a komunikací překvapilo tisíce Peruánců alarmem na zařízeních Apple a Android, který se snaží varovat peruánský lid v případě zemětřesení nebo jakékoli přírodní katastrofy.

Minulý pátek 6. května v ranních hodinách tisíce Peruánců překvapilo, že na svých mobilních zařízeních zaslechly zvláštní alarmy. Oba uživatelé s telefony Android a iPhone slyšeli tyto zvuky kolem 11 dopoledne a byli překvapeni, že šlo o testovací poplach Ministerstva dopravy a spojů (MTC) nazvaný SISMATE , který se snaží varovat Peruánce vždy, když dojde k zemětřesení nebo jiné přírodní katastrofě. katastrofa v zemi.

Co je Sismate?

Jde o virtuální nástroj, který umožňuje zasílání varovných zpráv občanům, kteří mají mobilní telefony, prostřednictvím sítí provozních společností po celé republice. Toto varování nebo upozornění může být poskytnuto prostřednictvím textu, zvuku, osvětlení obrazovky a vibrací.

Pozoruhodné na tomto alarmu je, že k němu může dojít, i když je váš mobil v režimu vibrací nebo tichého režimu, jak tomu bylo dříve, protože veškerá činnost, kterou mohl uživatel se svým telefonem provádět, byla náhle přerušena.

MTC již oznámilo, že tuto zprávu obdrží občané, kteří mají na svém telefonu funkci Cell Broadcast a kteří jsou v dosahu hlavních telekomunikačních společností. Test byl naplánován na 11:00

Je třeba poznamenat, že tato cvičení by mohla být prováděna čas od času, i když myšlenka je, že by se měla provádět, když je 100% provozuschopné lokalizovat zeměpisné oblasti, kde existuje pravděpodobnost katastrofy nebo jejího potvrzení, a když Národní institut civilní obrany (Indeci) určí anomální událost.

Proč někteří uživatelé nikdy nedostali alarm MTC na své mobilní telefony?
Ačkoli stále neexistuje žádné oficiální vyjádření ministerstva dopravy a spojů, je to způsobeno tím, že některé telefony by neměly technologii Cell Broadcast. Tuto technologii musí mít zpravidla všechna zařízení prodávaná na peruánském území.

V případě, že se rozhodnete importovat smartphone, bez ohledu na značku, měli byste se také ujistit, že má tuto funkci. Pokud vstoupíte na oficiální stránku MTC (zadáním tohoto odkazu), můžete to zkontrolovat, pokud mimo jiné zadáte údaje o svém mobilním telefonu, jako je model, výrobce.

Proč ti zvonil mobil?
Systém včasného varování před zemětřeseními a katastrofami se objevil na celém území Peru letos 6. května v 11:00 hodin. Jde o varování, které může občany dostat na bezpečné místo při kataklyzmatu nebo podobné události.

ento systém využívá technologii Cell Broadcast, která se používá v zemích jako Kanada, Spojené státy americké a Chile. To je důvod, proč by tuto zprávu mohl obdržet jakýkoli telefon připojený k mobilní bezdrátové síti, bez ohledu na to, zda se jedná o smartphone nebo ne .

Starlink Peru je realitou: MTC uděluje povolení k poskytování svých služeb
Starlink, slavný satelitní internetový projekt poskytovaný SpaceX, společností Elona Muska, právě získal souhlas s poskytováním svých služeb v Peru. Ministerstvo dopravy a spojů (MTC) povolí společnosti Starlink Peru jedinou koncesi na poskytování veřejných telekomunikačních služeb na dobu 20 let na celém území státu. Co to znamená? Zde vám poskytneme další podrobnosti.

Starlink je satelitní síť, která má schopnost poskytovat internet lidem po celém světě. Nová služba je již přítomna ve Spojených státech, Kanadě, Spojeném království a již nějakou dobu se rozšiřuje v Latinské Americe

Tímto způsobem byla schválena jediná koncesní smlouva uzavřená se společností Starlink Peru na poskytování veřejných telekomunikačních služeb, která se skládá z 28 doložek a je nedílnou součástí tohoto usnesení ministerstva.

Generální ředitel komunikačních programů a projektů byl dále zmocněn jako zástupce MTC podepsat výše uvedenou jedinou koncesní smlouvu a v případě, že to některá ze stran požaduje, podepsat veřejnou listinu výše uvedené smlouvy a dodatek.

Co je to biometrie a jak byla implementována do chytrých telefonů?
Je to biologická míra aplikovaná s technologií, která se na základě fyzických vlastností používá k rozpoznání a identifikaci lidí. Stručně řečeno, je to technologický nástroj, který se u lidí používá k ověření profilu prostřednictvím některých částí těla, které jsou jedinečné a zaznamenatelné u každého člověka.

Tato technologie je přítomna v každodenní rutině milionů lidí, protože společnosti již zavedly systémy pro rozpoznání a rozlišení jedné osoby od druhé, stejně jako lidský mozek pracuje na identifikaci někoho. Dělí se do několika typů, i když mezinárodně nejznámější jsou metody morfologické kategorie.

Morfologická kategorie biometrie je celosvětově nejpoužívanější, protože sahá od rozpoznávání otisků prstů, které je přítomno v mobilních zařízeních střední a vyšší třídy, až po jiné způsoby shromažďování přesných vzorů v určitých charakteristických oblastech bytosti. jedinečné a nedokonalé.

Ve většině mobilních telefonů je také rozpoznávání obličeje a rozpoznávání hlasu, které se řídí tvary a zvukovými vlnami, které se dnes používají snadněji, než by se mohlo zdát. Na druhé straně existuje rozpoznávání očních obrazců, které se zaměřuje na bílou membránu lidského oka, ale to je stále ve fázích zlepšování.

Telefon nic: jaké by byly specifikace nového „průhledného“ telefonu?
I když je datum představení telefonu Nothing stále záhadou, jeho oficiální twitterový účet zveřejnil video, kde se ukazuje, že uvedení je naplánováno na letošní rok. I když klip trvá jen pár sekund, vyvolal mnoho očekávání.

Jak uvedl El Androide Libre, nový průhledný smartphone by fungoval s operačním systémem Android 12 a jeho vrstvou přizpůsobení s názvem Nothing OS. Uvnitř budeme mít procesor značky Qualcomm, zřejmě Snapdragon 778.

Dále by měl mít 8 GB RAM a 128 GB vnitřního úložiště. Pokud jde o obrazovku, Nothing Phone by měl 6,43palcový AMOLED panel s rozlišením Full HD + a obnovovací frekvencí 90 Hz, takže obsah je plynulý.

A konečně, pokud jde o fotografování, vybavení vyvinuté Nothing by mělo mít 32megapixelovou selfie kameru a trojitý zadní fotoaparát, který by se skládal ze tří čoček. Jeden z nich (hlavní) by byl 50 MP, další dva by byly 8 a 2 megapixely.

Proč není vhodné nabíjet smartphone v posteli?
Smartphone je dnes důležitým prvkem, protože jej mnoho lidí používá ke komunikaci s rodinou a přáteli; Kromě toho se také může stát platformou pro prohlížení multimediálního obsahu nebo dokonce odesílání e-mailů nebo jiných úkolů. To ale také generuje zlozvyky u uživatelů, kteří se se svým telefonem neloučí.

Jelikož se jedná o moderní zařízení, doprovází nás neustále, i když spíme. Z tohoto důvodu lidé často dělají tu chybu, že nabíjejí smartphone na posteli, aniž by tušili nebezpečí, kterému se vystavují.

Scientologičtí dobrovolníci drogové prevence říkají, že sdělovat pravdu o drogách je nejlepší reakcí na nebezpečné nové drogy

Scientologičtí dobrovolníci drogové prevence říkají, že sdělovat pravdu o drogách je nejlepší reakci na nebezpečné nové drogy
Scientologičtí dobrovolníci drogové prevence říkají, že sdělovat pravdu o drogách je nejlepší reakci na nebezpečné nové drogy

Scientologické církve podporovaly osvětu o drogách na Světový den zdraví 7. dubna prostřednictvím seminářů, prezentací a vzdělávacích akcí zaměřených na šíření drog, aby se zabránilo zneužívání drog a úmrtím z předávkování.

Díky novému silnému syntetickému opioidu známému jako ISO (isotonitazen), který za sebou nechal katastrofu, nebyla potřeba účinné protidrogové výchovy a prevence nikdy větší než nyní. Scientologové využili Světový den zdraví k tomu, aby svým komunitám představili program, který může zachraňovat životy.

Centrum pro forenzní vědu a vzdělávání se sídlem v Pensylvánii odhaduje, že ISO je 10krát silnější než fentanyl, droga zodpovědná za prudký nárůst úmrtí z předávkování ve Spojených státech.

Floridská generální prokurátorka Ashley Moodyová varovala, že droga je „tak silná, že může zabít pouhým kontaktem s něčí kůží nebo náhodným vdechnutím. ISO již byla spojována s úmrtími z předávkování na Floridě. A nabádá lidi, aby „prosím, nikdy neberte žádnou nelegální drogu a pamatujte si, že i jen jedno použití vás může stát život“.

Spojené království také zaznamenalo nárůst úmrtí na otravu drogami během pandemie, přičemž přibližně dvě třetiny úmrtí souvisely s opioidy. British Medical Journal uvádí, že isotonitazen „je 500krát účinnější než morfin“.

Scientologické církve a mise sponzorují pobočky Nadace pro svět bez drog. Dobrovolníci sdílejí iniciativu Nadace Pravda o drogách s místními rodinami, pedagogy, pracovníky školních zdrojů a s kýmkoli, kdo si přeje zabránit nesmyslným úmrtím z předávkování a pomoci mladým lidem začít dobrý život.

Jedním z klíčových prvků protidrogové osvěty a preventivních materiálů nadace je oceněný dokument Pravda o drogách — Skuteční lidé, skutečné příběhy. Obsahuje rozhovory s bývalými narkomany, kteří žili, aby mohli vyprávět příběh. A společným tématem jejich příběhů je, že:

Nikdo se nesnaží stát se drogově závislým.
Propagátoři drog řeknou cokoliv, aby vás přiměli experimentovat s drogou.
Kdyby tušili, co se s nimi stane, nikdy by s tím nezačali.
Nestačí říct dětem, aby „řekly „ne“ drogám. Musí pochopit proč. To je důvod, proč je Pravda o drogách tak účinná. Sledováním videí a čtením brožur vhodných pro mladé se mohou mladí lidé samostatně rozhodnout, že udělají to, co je podle odborníků jediným spolehlivým způsobem, jak se vyhnout úmrtím z předávkování v tomto věku designových aditiv: Jednoduše neexperimentujte s nelegálními drogami. první místo.

Foundation for a Drug-Free World je sekulární nezisková veřejně prospěšná společnost, která poskytuje mládeži a dospělým faktické informace o drogách, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a žít bez drog. Nadace dohlíží na kampaň Pravda o drogách a koordinuje mezinárodní síť dobrovolníků shromážděných společným cílem vytvořit svět bez drog.

Nadace, která se rozrostla na síť tisíců dobrovolníků ve více než 200 pobočkách po celém světě, spolupracuje s přibližně 1800 skupinami a organizacemi.

Původní sériál Scientologické televize Voices for Humanity dokumentuje, jaké změny může tato iniciativa dosáhnout:

V San Diegu v Kalifornii využívá Dr. Beatriz Villarreal iniciativu k boji proti zneužívání drog tím, že vzdělává rodiny o nebezpečích drog.

Ve svém rodném Massachusetts a v celých USA Darren Tessitore spolupracuje se vzdělávacími programy pro řidiče, aby podnikl kroky proti nehodám souvisejícím s drogami.

V New Yorku oslovil tým otce a dcery Dr. Bernard a Meghan Fialkoff tisíce školáků v centru města s Pravdou o drogách.

A od Kolumbie po Malajsii, Jižní Afriku po Filipíny a Keňu po Indii, aktivisté v oblasti drogové prevence posilují generace mladých lidí s iniciativou, která i nadále exponenciálně roste na místní úrovni.

Zjistěte více o iniciativě Truth About Drugs a Foundation for a Drug-Free World na Scientologické televizi. Od uvedení speciální epizody s představitelem scientologického církevního vůdce pana Davida Miscavige byla Scientologická síť zhlédnuta ve 240 zemích a územích po celém světě v 17 jazycích.

SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV SLAVÍ DEN SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ AFRIKY TÍM, ŽE CTÍ TVŮRCE ZMĚN

Rev. Teddy Sichinga pomocí jedné z humanitárních iniciativ sponzorovaných Scientologií mění životy a zajišťuje budoucnost pomocí morálního kodexu zdravého rozumu Cesta ke štěstí.
Rev. Teddy Sichinga pomocí jedné z humanitárních iniciativ sponzorovaných Scientologií mění životy a zajišťuje budoucnost pomocí morálního kodexu zdravého rozumu Cesta ke štěstí.

Dědictví Afriky závisí na tom, co děláme nyní, abychom zajistili budoucím generacím rozkvět a prosperitu, říká Scientologická církev.

UNESCO vyčlenilo 5. květen jako Den afrického světového dědictví, aby oslavilo jedinečné kulturní a přírodní dědictví tohoto kontinentu a „prosadilo mezinárodní úsilí o využití obrovského potenciálu afrického kulturního a přírodního dědictví jako síly pro snižování chudoby a sociální soudržnost“.

Scientologická církev sponzoruje humanitární programy, které se zabývají klíčovými faktory bránícími realizaci těchto cílů: zneužívání drog, porušování lidských práv, negramotnost a systémová korupce.

V subsaharské Africe bylo v roce 2015 podle statistik OSN 88 procent dětí ve věku na základní a nižší střední škole (202 milionů) neschopných čtení a 84 procent (193 milionů) nezvládlo matematiku. Divize.

Zneužívání návykových látek, zejména konzumace alkoholu, je podle Světové zdravotnické organizace v Africe již léta na vzestupu.

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu uvádí, že ze 4 799 obětí obchodování s lidmi zjištěných v 26 zemích subsaharské Afriky v letech 2016 až 2019 bylo 3 336 v západní Africe, včetně 2 553 dětí, a 80 procent obětí bylo obchodováno za účelem nucené práce.

A podle generální tajemnice Commonwealthu Patricie Scotland QC obdržela subsaharská Afrika v letech 1980 až 2018 téměř 2 biliony dolarů přímých zahraničních investic a oficiální rozvojové pomoci, ale ztratila více než 1 bilion dolarů kvůli nezákonným finančním odlivům. „Když se podíváme na celou Afriku, toto číslo vyšplhá na 1,3 bilionu dolarů,“ řekla zástupcům protikorupčního boje, kteří se sešli v Kigali ve Rwandě na konferenci 3. až 6. května. žít za méně než 1,25 dolaru na den z chudoby.“

Ve světle asi 40 procent populace v Africe, které je 15 let a méně, jsou efektivní programy, které poskytují mladým lidem nástroje, které potřebují k řešení těchto krizí, klíčové pro budoucnost tohoto kontinentu.

Hlasy pro lidstvo, původní série na Scientologické síti, představuje tvůrce změn, kteří řeší tyto problémy v Africe a pomáhají mládeži v jejich zemích vstát a dosáhnout svého plného potenciálu:

Barry Paul bojuje proti kultuře drog a násilí ve své rodné Keni. Vede hnutí, které vzdělává mládež o nebezpečích drog a inspiruje je, aby si vybrali lepší cestu.
Nfamara Jawneh šířila poselství lidských práv v Gambii poté, co brutální diktatura zmasakrovala studenty protestující proti režimu. Jeho kampani se připisuje zásluha na zahájení nové éry demokracie v zemi.
Dr. Olatunde Odewumi byl svědkem zničujícího dopadu negramotnosti ve své rodné Nigérii. Postavil se tomuto problému zavedením nové metody vzdělávání vyvinuté L. Ronem Hubbardem a od té doby pomohl vzdělávat statisíce po celé zemi.
Zambijský kněz Teddy Sichinga představil chudým komunitám knihu Cesta ke štěstí, průvodce zdravým rozumem k lepšímu životu. Výsledky byly skutečně pozoruhodné.
Každá z těchto humanitárních iniciativ je sponzorována Scientologickou církví a Scientology. Díky jejich podpoře jsou všechny písemné a audiovizuální materiály a zdroje pro pedagogy poskytovány bezplatně pedagogům, rodičům, komunitním a náboženským vůdcům a všem, kdo chtějí podniknout účinné kroky

Rev. Teddy Sichinga pomocí jedné z humanitárních iniciativ sponzorovaných Scientologií mění životy a zajišťuje budoucnost pomocí morálního kodexu zdravého rozumu Cesta ke štěstí.
Rev. Teddy Sichinga pomocí jedné z humanitárních iniciativ sponzorovaných Scientologií mění životy a zajišťuje budoucnost pomocí morálního kodexu zdravého rozumu Cesta ke štěstí.

k zajištění plného potenciálu svých komunit.

Tyto a mnohé další epizody Voices for Humanity jsou dostupné prostřednictvím Scientologické televize na DIRECTV Channel 320 a streamování na Scientology.tv, v mobilních aplikacích a prostřednictvím platforem Roku, Amazon Fire a Apple TV.

Od uvedení speciální epizody s představitelem scientologického církevního vůdce pana Davida Miscavigea byla Scientologická televize zhlédnuta ve 240 zemích a územích po celém světě v 17 jazycích.

Google Japan v propagačním videu vyzdvihuje peruánskou gastronomii a Machu Picchu

Google Japan v propagačním videu vyzdvihuje peruánskou gastronomii a Machu Picchu
Google Japan v propagačním videu vyzdvihuje peruánskou gastronomii a Machu Picchu

V měsíci, který oslavuje peruánsko-japonské přátelství, společnost Google Japan spustila video, které mělo motivovat k používání aplikace Google v asijské zemi, a jako hlavní hrdina bylo vybráno Peru.

Stejně tak slavná komička Naomi Watanabe projevila svůj zájem o peruánskou gastronomii, zmínila se o své zálibě v Lomo Saltado (peruánské hovězí restované maso) a zdůraznila použití Sillao (sójová omáčka) v naší kuchyni — prvek, který máme s japonskou gastronomií společný.

Kromě zdůraznění atributů peruánské gastronomie Watanabe doporučuje hlasové vyhledávání „Peru“ v japonském jazyce.

Za zmínku stojí, že ve videu byly zahrnuty obrázky majestátu Machu Picchu.

Herečka byla časopisem Time v roce 2018 považována za jednu z „25 nejvlivnějších lidí na internetu“ a za „nejoblíbenější hvězdu Japonska na sociálních sítích“.

Kromě toho má na Instagramu a Twitteru dohromady 11,6 milionu sledujících.

Je důležité zdůraznit důležitost umístění v myslích potenciálních japonských cestovatelů, vzhledem k tomu, že cestovní kanceláře od 28. dubna — po dvou letech — obnovují nákup turistických balíčků do okolních destinací, jako je Havaj, což ovlivní cestování japonské populace. plány na nadcházející měsíce a do konce roku 2022.

V tomto smyslu Japonské hlavní turistické kanceláře obnovují své propagační plány pro spotřebitele na tomto trhu.

Digitální strategie Peru v Japonsku

Peruánská rada pro podporu exportu a cestovního ruchu (PromPeru) si klade za cíl umístit jihoamerickou zemi na důležitý japonský trh pomocí digitálních nástrojů v souladu s očekáváním potenciálních cestovatelů.

V tomto smyslu jsou poskytovány relevantní a atraktivní informace o nejlepších turistických destinacích v Peru, aby motivovaly a ovlivnily budoucí rozhodnutí japonských spotřebitelů o cestování pomocí digitálních kanálů na Facebooku, Instagramu a Twitteru — vždy pod osou gastronomie, kultury a přírody a také novinky a užitečné informace pro jeho 47 967 sledujících.

Digitální strategie Peru pro Japonsko
Digitální strategie Peru pro Japonsko

V měsíci, který si připomíná příjezd lodi Sakura Maru s prvními 790 japonskými přistěhovalci (3. dubna 1899), kampaň spoléhá na dobrovolnou účast prvního turisty, který vstoupí do Machu Picchu po jeho znovuotevření, protože bylo kvůli tomu uzavřeno. k pandemii COVID-19.

první turista, který vstoupil do Machu Picchu po jeho znovuotevření, protože bylo uzavřeno kvůli pandemii COVID-19
první turista, který vstoupil do Machu Picchu po jeho znovuotevření, protože bylo uzavřeno kvůli pandemii COVID-19

Jesse Katayama zůstal sedm měsíců ve městě Machu Picchu, aby se osobně podíval na náš div světa.

Jeho přítomnost na sociálních sítích poslouží k propagaci města, které ho přivítalo se záměrem propagovat turistiku do Cusca a upevnit přátelství mezi peruánskými a japonskými občany.

Mezi lety 2018 a 2019 přijelo do Peru 88 339 japonských turistů a utratili celkem 110 milionů USD — důležitý zdroj příjmů pro zemi.
Mezi lety 2018 a 2019 přijelo do Peru 88 339 japonských turistů a utratili celkem 110 milionů USD — důležitý zdroj příjmů pro zemi.

Mezi lety 2018 a 2019 přijelo do Peru 88 339 japonských turistů a utratili celkem 110 milionů USD — důležitý zdroj příjmů pro zemi.

CGY Private Investment Holding s.r.o. , Praha IČO 07043651

CGY Private Investment Holding s.r.o. , Praha IČO 07043651
CGY Private Investment Holding s.r.o. , Praha IČO 07043651

CGY Private Investment Holding s.r.o.
IČO: 07043651
Z. KAPITÁL: 100 000 Kč
SCHRÁNKA: 6gb7s5x
ADRESA: V jámě 699/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
Datum vzniku a zápisu 17. duben 2018
Spisová značka C 293621/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma CGY Private Investment Holding s.r.o.
Sídlo V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo 07043651
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán

CGY Asset Management Company s.r.o. IČO: 07015062
CGY Asset Management Company s.r.o. IČO: 07015062

Jednatel
CGY Asset Management Company s.r.o. IČO: 07015062
Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha
Den vzniku funkce: 17. duben 2018

CGY Asset Management Company s.r.o. IČO: 07015062
CGY Asset Management Company s.r.o. IČO: 07015062

Při výkonu funkce zastupuje
Adam Škoda
okres Cheb
Počet členů 1
Způsob jednání
Jednatel jedná za společnost samostatně.
Společníci
Společník
CGY Asset Management Company s.r.o. IČO: 07015062
Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha
Podíl: Vklad: 100 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: Základní
Základní kapitál 100 000,-Kč

EMMES BIOPHARMA GLOBAL s.r.o. , Praha IČO 62917927

EMMES BIOPHARMA GLOBAL s.r.o. , Praha IČO 62917927
EMMES BIOPHARMA GLOBAL s.r.o. , Praha IČO 62917927

EMMES BIOPHARMA GLOBAL s.r.o.
IČO: 62917927
Z. KAPITÁL: 100 000 Kč
SCHRÁNKA: 76npwvj
DIČ (DPH): CZ62917927, Detail plátce DPH
ADRESA: Praha Nové Město V jámě 699/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
Datum vzniku a zápisu
8. březen 1995
Spisová značka C 35823/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma EMMES BIOPHARMA GLOBAL s.r.o.
Sídlo V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo 62917927

EMMES BIOPHARMA GLOBAL s.r.o. , Praha IČO 62917927
EMMES BIOPHARMA GLOBAL s.r.o. , Praha IČO 62917927

Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání činnost smluvní výzkumné organizace a poradenství v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků a medicínských technologií
Statutární orgán
Jednatel
MUDr. Pavel Marek
Praha
Den vzniku funkce: 8. březen 1995
Jednatel
Ing. Petr Marek
Praha
Den vzniku funkce: 26. duben 2004
Počet členů 2
Způsob jednání
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Prokura
Jakub Macháček
okres Praha-východ
Společníci
Společník
The Emmes Company, LLC
Registrační číslo: S8090955
Cox Road 4701, 23060 Glen Allen, Virginia, Spojené státy americké
Podíl: Vklad: 100 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Základní kapitál 100 000,-Kč
Splaceno: 100 %

Scientologická církev Kansas City podporuje protidrogovou výchovu na počest Světového dne zdraví

Moderátorka Emma Ashton se podělila o iniciativu Truth About Drugs organizace Foundation for a Drug-Free World na semináři o drogové prevenci v Scientologické církvi v Kansas City.
Moderátorka Emma Ashton se podělila o iniciativu Truth About Drugs organizace Foundation for a Drug-Free World na semináři o drogové prevenci v Scientologické církvi v Kansas City.

Zneužívání drog je hlavním zdravotním problémem a hlavním faktorem kriminality, domácího násilí a ničení rodin.

Scientologická církev v Kansas City otevřela své brány v sobotu 9. dubna na semináři výchovy o drogách na počest Světového dne zdraví.

Řečníci seznámili přítomné se zdroji vzdělávání a prevence Pravda o drogách, které jsou k dispozici prostřednictvím Nadace pro svět bez drog.

Účastníci byli vyzváni, aby použili brožury a videa Nadace Pravda o drogách, aby oslovili mladé lidi na toto zásadní téma. Materiály poskytují mladým lidem fakta, protože když znají pravdu, je mnohem pravděpodobnější, že se rozhodnou správně a zvolí cestu bez drog.

V programu vystoupili dva hostující řečníci, kteří poskytli informace o tom, jak drogy ovlivňují komunitu.

Seminář o protidrogové prevenci ve Scientologické církvi Kansas
Seminář o protidrogové prevenci ve Scientologické církvi Kansas

Prvním byl Bobby Newman, který byl oznámen jako nový ředitel pobočky v Kansas City Nadace pro svět bez drog. Newman, ředitel Newman Interventions, vyprávěl svůj vlastní příběh o závislosti a uzdravení. To, co prožil, ho inspirovalo k tomu, aby se stal specialistou na drogové intervence. Když je zván do domovů těch, kteří se zoufale snaží zachránit blízkého před závislostí, běžně vidí dopad drog nejen na uživatele, ale i na jejich rodiny.

Zástupce Randall Vestal, vedoucí školních zdrojů (SRO), pracuje na zajištění bezpečnosti mládeže ve škole. Pořádá semináře protidrogové výchovy, aby studenti pochopili důsledky a rozhodli se drogy neužívat.

Vestal diskutoval o vážném ohrožení rodin města Kansas drogou fentanyl. KCPD uvádí, že od roku 2019 do roku 2020 zaznamenalo v oblasti města Kansas  149procentní nárůst úmrtí na předávkování fentanylem.

Vestal se také obává, jak snadno se děti mohou dostat k marihuaně. Zdůraznil, že to není stejná droga, jakou bývala. Dnešní marihuana je mnohem účinnější a psychoaktivní.

„Jako SRO věřím, že je mou povinností vzdělávat děti o nebezpečích drog a alkoholu, aby se z nich nestaly statistiky,“ řekl a pozval ostatní, aby se k němu přidali. „Vzdělávat naše děti vyžaduje komunitu.“

„Nadace pro svět bez drog existuje, aby pomohla ostatním efektivně šířit poselství bez drog. Toto je krize, které čelí každá komunita, a každá komunita musí pracovat na jejím řešení,“ řekla Emma Ashton, mluvčí Scientologické církve, která seminář pořádala. „Někteří lidé si mohou myslet, že se jich tento problém přímo netýká, ale jejich soused, spolupracovník nebo dokonce člen rodiny mohou být ovlivněni drogami, což je vede k životu nebezpečným chybám, které se týkají nejen nich samotných, ale i jejich přátel a rodiny. Je to obava, kterou všichni sdílíme, pokud skutečně chceme bezpečnější a šťastnější svět pro život.“

Zakladatel scientologie L. Ron Hubbard zkoumal účinky zneužívání drog na mysl, ducha a život. Napsal: „Planeta narazila na bariéru, která brání jakémukoli rozšířenému společenskému pokroku – drogy a další biochemické látky. Ty mohou uvést lidi do stavu, který nejen znemožňuje a ničí fyzické zdraví, ale který může bránit jakémukoli stabilnímu pokroku v duševní nebo duchovní pohodě.“ A na společenské úrovni napsal: „Výzkum ukázal, že jediným nejničivějším prvkem přítomným v naší současné kultuře jsou drogy.“

Scientologové podporují misi Foundation for a Drug-Free World a pracují na poskytování materiálů a zdrojů ke zvrácení drogových trendů a ukončení ničení, které užívání drog způsobuje našim komunitám a společnosti.

Další informace o brožurách a nástrojích Truth About Drugs najdete na https://www.drugfreeworld.org/drugfacts-booklets.html.

Scientologická církev v Kansas City bude nadále vzdělávat ostatní o nebezpečí drog a rozšiřovat dosah iniciativy Truth About Drugs. Chcete-li se o těchto aktivitách dozvědět více nebo se přihlásit na příští seminář Pravda o drogách, kontaktujte Emmu Ashtonovou na čísle (816) 753-6590.