Centrální banky BRICS diskutovaly o otázkách kybernetické bezpečnosti

Zástupci centrálních bank a regulátorů finančních trhů členských zemí BRICS, včetně nových, uspořádali první setkání BRICS Rapid Information Security Channel.

Zvláštní pozornost byla věnována provedení prvních společných přeshraničních kybernetických cvičení, která určí operační připravenost centrálních bank zemí BRICS reagovat na přeshraniční počítačové útoky.

Na pořadu jednání byly otázky výměny dat o počítačových útocích a kybernetických hrozbách, potřeba aktualizace referenční knihy předpisů zemí BRICS v oblasti kybernetické bezpečnosti a také některé aspekty fungování interních systémů pro zajištění ochrany organizací v úvěrovém a finančním sektoru. Účastníci setkání se rozhodli pokračovat ve vydávání sborníků osvědčených postupů zemí BRICS v oblasti zajišťování informační bezpečnosti ve finančním sektoru.

Kanál BRICS je expertní platforma pro oddělení informační bezpečnosti centrálních bank a týmy reakce na počítačové incidenty zemí BRICS. Setkání kanálu BRICS se konají 3–4krát ročně a interakce probíhá ve čtyřech hlavních oblastech: prevence, identifikace, reakce a zotavení.

Příští setkání BRICS se bude konat na dálku ve druhém čtvrtletí roku 2024.