Scientologové ze Seattlu propagují výhody atraktivního a udržitelného prostředí

Tématem dne otevřených dveří Mezinárodního dne štěstí v roce 2023 v Scientologické církvi v Seattlu bylo „Pomozte pečovat o planetu“.

Dne 12. července 2012 Valné shromáždění Organizace spojených národů prohlásilo, že 20. března bude každoročně oslavovat Mezinárodní den štěstí, „uznávajíce význam štěstí a pohody jako univerzálních cílů a aspirací v životech lidských bytostí na celém světě. “

Jenny Frankl, programová manažerka programu Adopt-a-Street, informuje účastníky fóra Scientologické církve o historii a důležitosti této iniciativy.
Jenny Frankl, programová manažerka programu Adopt-a-Street, informuje účastníky fóra Scientologické církve o historii a důležitosti této iniciativy.

O tři roky později OSN zahájila  17 cílů udržitelného rozvoje ve víře, že tyto cíle povedou k blahobytu a štěstí. Tyto cíle se snaží ukončit chudobu , snížit nerovnost a chránit naši planetu .

Na dni otevřených dveří a komunitním fóru v Seattlu Scientologická církev zdůraznila, že podporuje tyto cíle tím, že se stará o planetu prostřednictvím místních komunitních projektů. Program představoval program Seattle Public Utilities Adopt-a-Street a 50. výročí zahrad P-Patch v Seattlu.

Jenny Frankl poděkovala Scientologické ekologické pracovní skupině a místní nadaci The Way to Happiness Foundation za to, že se připojily k programu Adopt-a-Street při jejím vzniku v roce 1992
Jenny Frankl poděkovala Scientologické ekologické pracovní skupině a místní nadaci The Way to Happiness Foundation za to, že se připojily k programu Adopt-a-Street při jejím vzniku v roce 1992

Jenny Frankl, programová manažerka programu Adopt-a-Street, poděkovala Scientologické Environmental Task Force a dobrovolníkům z Seattle Chapter of The Way to Happiness Foundation za to, že se připojili k programu Adopt-a-Street při jeho vzniku v roce 1992. webová stránka „ Program „Adopt a Street“ je program na odstraňování odpadků v Seattlu . Umožňuje dobrovolníkům uklízet stovky kilometrů ulic Seattlu, kde žijí, pracují, chodí do školy, hrají si a modlí se .“

„Naši dobrovolníci letos slaví 31. rok své služby a udržují své adoptované ulice čisté a bez odpadků,“ řekla reverendka Ann Pearceová ze Scientologické církve. „Vyzýváme všechny, aby se zapojili do čištění, zlepšování a udržování našeho životního prostředí, které přináší osobní štěstí a má pozitivní dopad na sousedství.“

Bob Grubbs s UpGarden P-Patch v Seattlu představil program, který podporuje organické městské zemědělství na otevřených prostranstvích spravovaných komunitou.
Bob Grubbs s UpGarden P-Patch v Seattlu představil program, který podporuje organické městské zemědělství na otevřených prostranstvích spravovaných komunitou.

Scientologické církve po celém světě sponzorují pobočky nadace The Way to Happiness Foundation, včetně pobočky ze Seattlu, které propagují zásady v knize autora a humanitárního pracovníka L. Rona Hubbarda The Way to Happiness. „Chráňte a vylepšete své prostředí“ je jedním z přikázání v knize, která prosazuje hodnoty zdravého rozumu, které přinesly štěstí a sebeúctu milionům lidí.

Cestu ke štěstí přijalo více než 250 000 skupin a jednotlivců, přičemž asi 115 milionů výtisků bylo distribuováno ve 115 jazycích ve 186 zemích. Je držitelem Guinessovy knihy rekordů jako jediná nejpřekládanější nenáboženská kniha a vyplňuje morální vakuum ve stále více materialistické společnosti.

Hodnoty zdravého rozumu v knize přinášejí klid do komunit zmítaných násilím, mír do oblastí zpustošených občanskými spory a sebeúctu milionům jednotlivců. Práce humanitárních pracovníků využívajících The Way to Happiness ve svých komunitách a zemích je dokumentována v původní sérii Voices for Humanity na Scientologické televizi.

Vysílání ze Scientology Media Productions , globálního mediálního centra Církve v Los Angeles, Scientology Network je k dispozici na DIRECTV Channel 320, DIRECTV STREAM, AT&T U-verse a lze ji streamovat na Scientology.tv, v mobilních aplikacích a přes Roku , Amazon . Platformy Fire a Apple TV.

Scientologická církev v Seattlu je ideální scientologická církev, kterou zasvětil scientologický duchovní vůdce pan David Miscavige v červenci 2010. Církev je nastavena tak, aby sloužila svým farníkům při jejich vzestupu k duchovní svobodě a sloužila jako zdroj pro celou komunitu.

Pro více informací navštivte webové stránky Scientologické církve v Seattlu .

Scientologie Londýn
Scientologie Londýn

Scientologie New York
Scientologie New York

Scientologie Tokyo
Scientologie Tokyo Japonsko

Scientologie Mexiko City
Scientologie Mexiko City

Scientologie Dublin
Scientologie Dublin Irsko

Scientologie Silicon Valley
Scientologie Silicon Valley

Scientologie Melbourne
Scientologie Melbourne

Scientologie Miami
Scientologie Miami Spojené státy

Scientologie San Francisco
Scientologie San Francisco

Gillibrand, Marshall znovu zavádějí legislativu k modernizaci programu WIC, umožňují účastníkům získávat výhody na dálku

Američtí senátoři Kirsten Gillibrand a Roger Marshall (R-KS) dnes představili dvoustranný dokument  More Options to Develop and Enhance Remote Nutrition in WIC Act (MODERN WIC). Návrh zákona by zpřístupnil výhody WIC rodinám s nízkými příjmy tím, že by jim umožnil certifikovat a recertifikovat služby WIC na dálku. Po vypršení výjimek z období pandemie budou podle současného zákona účastníci WIC muset získat certifikaci, vyzvednout si a znovu načíst výhody osobně v kanceláři WIC. Tento časový závazek může představovat výzvu pro zaneprázdněné rodiny a znamená to, že mnoho dětí a rodin nemusí dostat jídlo, na které mají nárok. Gillibrandův návrh zákona by tuto bariéru přístupu odstranil a pomohl by zvýšit zadržení dětí v programu. Návrh zákona také poskytuje finanční prostředky ve výši 60 milionů dolarů na pomoc kancelářím WIC po celé zemi při modernizaci technologie za účelem provedení těchto změn v programu.

Zástupci Brian Fitzpatrick (R-PA) a Suzanne Bonamici (D-OR) zavádějí ve sněmovně doprovodnou legislativu.

„Nabízet služby WIC na dálku je snadný způsob, jak zajistit, aby děti netrpěly hlady,“  řekl senátor Gillibrand . „Něco tak jednoduchého, jako je vložení karty WIC EBT, by mělo být snadné a flexibilní – nikoli překážka, která rodinám brání dávat jídlo na stůl. Jsem hrdý na to, že  znovu zavádím tuto legislativu, abychom zajistili, že všechny děti a kojenci budou mít zdravý start do života.“ 

„Po více než 25 letech rozsáhlé spolupráce s programem WIC jako porodní gynekolog skutečně chápu, jak důležité je WIC pro výchovu zdravých kojenců a dětí ,“ řekl senátor Marshall . „Naše legislativa staví na zkušenostech získaných z pandemie a zachovává přístup zranitelných amerických rodin ke kritickým službám, které zajišťují, že dobrá výživa začíná již v mladém věku. Senátorka Gillibrandová je vynikajícím partnerem pro posílení našeho programu WIC a jsem hrdý na to, že se s ní mohu spojit a vést toto důležité úsilí.“

„Moderní zákon WIC a zákon WIC Healthy Beginnings Act přijímají důležité kroky k aktualizaci WIC, aby zjednodušily správu a lépe vyhovovaly potřebám zaneprázdněných rodin,“  řekla Dr. Jamila Taylor, prezidentka a generální ředitelka Národní asociace WIC (NWA).. „Od zavedení vzdálených služeb program WIC již zaznamenal 12% nárůst účasti dětí, čímž se zvrátil historický pokles. MODERN WIC Act usiluje o další zlepšení přístupu ke službám WIC a zvýšení míry účasti, čímž se odstraní dlouhodobé překážky v zadržování dětí. Tím, že legislativa umožní vzdálené certifikace a dálkové vydávání dávek, usnadní zaneprázdněným rodinám účast v programu, což odpovídá zkušenostem účastníků se zdravotním prostředím. Zákon WIC Healthy Beginnings Act rovněž sníží zátěž pro agentury WIC a průmyslové partnery a podpoří konkurenci, aby co nejlépe vyhovovala potřebám rodin WIC. NWA tleská senátorům Gillibrandovi a Marshallovi za jejich vedení v této zásadní legislativě a naléhavě vyzýváme Kongres, aby oba zákony rychle schválil.

„Rodiny WIC v New Yorku těžily z flexibility, která nabízí modernější program, konkrétně vzdálenou službu,“  řekla Lauren Brand, předsedkyně WIC Association of New York State. „Je čas schválit MODERN WIC Act, abychom zajistili trvalou důležitou flexibilitu programu WIC. S rušným životním stylem mladých rodin, vzdálené služby WIC a online nakupování výrazně vylepší zážitek z WIC a umožní této generaci rodičů snadný přístup k nutriční podpoře a poskytování zdravých potravin.“

„Potřeba modernizace programu WIC byla pociťována již delší dobu. MODERN WIC Act umožní programu, aby byl flexibilnější ve způsobu poskytování služeb. Věřím, že s touto flexibilitou se zapojí více rodin, což povede ke zdravějším kojencům a dětem,“  řekl David Thomason, ředitel programu WIC v Kansasu.  „Získání nejlepší hodnoty pro účastníky WIC je důležité. Zákon WIC Healthy Beginnings Act usnadní výrobcům kojenecké výživy dozvědět se více než kdy dříve a reagovat na žádosti o nabídky na smlouvy o slevě WIC. Zlepšení procesu zadávání veřejných zakázek je přínosem pro všechny, včetně účastníků WIC a výrobců receptur.“ 

Dvě výjimky navržené ke kodifikaci v tomto návrhu zákona by:

1. Umožněte účastníkům získat certifikaci WIC nebo recertifikaci prostřednictvím video telekonference nebo telefonu a

2. Umožněte účastníkům získat výhody WIC na kartách WIC EBT prostřednictvím pošty nebo dálkového vydávání namísto fyzického vyzvednutí nebo dobití výhod osobně v kanceláři WIC.

Legislativa také vyžaduje, aby ministr zemědělství předložil Kongresu zprávu popisující použití vzdálených technologií, dopad vzdálených technologií a osvědčené postupy.

Kromě  MODERN WIC Act  představili senátoři Gillibrand a Marshall  zákon WIC Healthy Beginnings Act  na podporu konkurence a kvality pro výrobce kojenecké výživy vytvořením online databáze pro centralizaci státních žádostí. Databáze by byla spravována prostřednictvím USDA a pomohla by zefektivnit nabídky výrobců receptur na státní programy WIC. V současné době by výrobce kojenecké výživy musel probírat všechny zakázky ve všech 50 státech, aby mohl podávat nabídky. Tato legislativa zvýší transparentnost v procesu nabídkového řízení a pomůže předcházet narušení dodávek základní výživy pro děti a kojence.

MODERN  WIC Act  je schválen National WIC Association, 1000 Days, Academy of Nutrition and Dietetics, American Heart Association, Association of State and Territorial Health Officials, Association of State Public Health Nutritionists, March of Dimes, MAZON: A Jewish Response to Hunger, National Association of Counties, Save the Children, Save the Children Action Network (SCAN) a Society for Maternal-Fetal Medicine.

Zákon  WIC Healthy Beginnings Act  je schválen National WIC Association, 1000 Days, Academy of Nutrition and Dietetics, American Heart Association, Association of State and Territorial Health Officials, Association of State Public Health Nutritionists, March of Dimes, MAZON: A Jewish Response k hladu a Společnosti pro mateřsko-fetální medicínu.

Celé znění legislativy je k dispozici  zde . 

Italští scientologové pomáhají obnovit kouzlo a krásu jejich místních parků

Dobrovolní duchovní ze Scientologické církve v Brescii provádějí čištění parků jako součást své kampaně, aby obohatili kvalitu života ve svém městě.

Zatímco jaro přivádí parky a další zelené plochy zpět k životu, scientologové ze Scientologické církve v Brescii oslavili příchod sezóny úklidem v Parco Gallo.

Scientologičtí dobrovolní duchovní z Brescie v Itálii vyčistí místní parky jako jednu ze svých iniciativ ke zlepšení kvality života ve svém městě
Scientologičtí dobrovolní duchovní z Brescie v Itálii vyčistí místní parky jako jednu ze svých iniciativ ke zlepšení kvality života ve svém městě

Oblečení ve svých typických žlutých bundách a čepicích strávili odpoledne péčí o jeden z oblíbených městských parků. Sbírali a odhazovali lahve, plastové, papírové a hliníkové obaly a opuštěné předměty všeho druhu.

Jejich projekt je zaměřen nejen na obnovu krásy zeleně, ale také na zvýšení bezpečnosti pro místní rodiny. Jako při většině úklidu parku dobrovolníci našli a zlikvidovali střepy rozbitého skla a injekční stříkačky.

Ačkoli jsou scientologičtí dobrovolní duchovní pravděpodobně nejlépe známí svými mezinárodními aktivitami v oblasti reakce na katastrofy, místní scientologové staví své jasně žluté stany v místních parcích a na veletrzích. Představují svým komunitám Scientologické nástroje pro život – 19 bezplatných online kurzů obsahujících technologie pro zlepšení vztahů, záchranu lidí před zneužíváním drog, zlepšení gramotnosti a komunikačních dovedností, řešení konfliktů, stanovování a dosahování cílů a správu scientologických asistencí – techniky, které se zabývají duchovní a emocionální faktory stresu a traumatu.

Program Scientologických dobrovolných duchovních vytvořil v polovině 70. let zakladatel scientologie L. Ron Hubbard. Představuje jednu z největších nezávislých záchranných sil na světě. Scientologický církevní vůdce pan David Miscavige , vyzývající scientology, aby využili toho, co vědí, ke zdvojnásobení svého úsilí na pomoc svým bližním, podnítil obrovský růst hnutí dobrovolných duchovních.

Mandátem dobrovolného duchovního je být „osobou, která dobrovolně pomáhá svým bližním tím, že obnovuje účel, pravdu a duchovní hodnoty do životů druhých“. Jejich krédo: „Dobrovolný duchovní nezavírá oči před bolestí, zlem a nespravedlností existence. Spíše je trénován, aby tyto věci zvládal a pomáhal ostatním dosáhnout úlevy od nich a také nové osobní síly.“

Jejich heslem je bez ohledu na okolnosti: „ S tím se dá něco dělat.

Pro více informací o technologii používané dobrovolným duchovním sledujte filmy o Scientologických nástrojích pro život na Scientologické síti na DIRECTV 320 nebo na www.Scientology.tv .

Scientologie Londýn
Scientologie Londýn

Scientologie New York
Scientologie New York

Scientologie Tokyo
Scientologie Tokyo Japonsko

Scientologie Mexiko City
Scientologie Mexiko City

Scientologie Dublin
Scientologie Dublin Irsko

Scientologie Silicon Valley
Scientologie Silicon Valley

Scientologie Melbourne
Scientologie Melbourne

Scientologie Miami
Scientologie Miami Spojené státy

Scientologie San Francisco
Scientologie San Francisco

Italští dobrovolníci oslovují veřejnost s pravdou o drogách

Dobrovolníci z italské pobočky organizace „Ne drogám – Ano životu“ chtějí, aby se mladým lidem v životě dařilo dobře. A drogy prostě nejsou součástí této rovnice. Organizace je podporována Scientologickou církví.
„Chceme zajistit, aby lidé měli správné informace,“ říká jeden z dobrovolníků. „Mnoho z toho, co jste o drogách slyšeli, pochází od těch, kteří je prodávají. Bývalí drogoví dealeři přiznávají, že by řekli cokoliv , aby přiměli lidi, aby si drogy koupili.“

„Nenechte se zmást,“ nabádají dobrovolníci na mladé, které kontaktují. „Musíte znát fakta, abyste se nedostali do drogové pasti a pomohli svým přátelům, aby se od ní také drželi dál.

„Dříve nebo později, pokud se tak ještě nestalo, vám nebo někomu z vašich blízkých nabídnou drogy. Rozhodnutí, které uděláte, může drasticky ovlivnit váš život.“

Foundation for a Drug-Free World je dobrovolnická organizace se sítí 200 poboček po celém světě. Díky podpoře scientologické církve a scientologů poskytuje nadace sekulární program Pravda o drogách a materiály zdarma protidrogovým pedagogům po celém světě.

Zakladatel scientologie L. Ron Hubbard poznamenal, že zneužívání návykových látek hraje roli v rozpadu sociální struktury. Napsal: „Výzkum ukázal, že jediným nejničivějším prvkem přítomným v naší současné kultuře jsou drogy.“

Pomocí zdrojů z Foundation for a Drug-Free World dobrovolníci v zemích po celém světě oslovují své komunity s těmito životně důležitými informacemi. Podívejte se, jak účinná je tato iniciativa, sledováním epizod Voices for Humanity na Scientologické síti.

Marc Morano: Podvod s názvem globální oteplování & změna klimatu (CZ TITULKY)

Marc Morano: Podvod s názvem globální oteplování & změna klimatu (CZ TITULKY)

 

ozhovor provedl Radovan Dluhý, přeložil David Formánek.

Stránky Radovana: www.radovan.org

Přepis:

R: Vítám všechny v našem pořadu a je mi potěšením, že je tu s námi Marc Morano. Ahoj, Marku.

M: Ahoj. Děkuji za pozvání. Jste v New Yorku nebo kde se nacházíte?

M: Jsem ve Washingtonu, DC, na předměstí hned za městem.

R: Dobře, takže to, co máte za sebou, skutečný obraz.

M: Je to falešný obraz. Ve skutečnosti to není za mým oknem.

R: Takže mi dovolte, abych vás krátce představil českému publiku. Marc Morano je zakladatel a výkonný redaktor webu climatedepot.com. Mimochodem, skvělá webová stránka zabývající se klimatickými otázkami. A autor bestselleru Politicky nekorektní průvodce klimatickými změnami a zelenými podvody. A nedávno vydané knihy s názvem Velký reset, globální vedení a trvalý lockdown. Dočetl jsem ji před pár týdny, skvělá kniha.

A Markovy reportáže se dostaly do mezinárodních zpráv, včetně vystoupení a reportáží na CNN, Fox News, v televizi BBC, New York Times, Washington Post a dalších významných mainstreamových médiích. Marku, svou kariéru jste zahájil v 90. letech jako televizní reportér, producent celostátně uznávaného konzervativního politického komentátora Rushe Limbaugha, kterého jsem občas poslouchal, když jsem před 20 lety žil na západním pobřeží USA. Určitě to byla úžasná zkušenost. Jak vás to ovlivnilo v tom, co děláte teď tím, že jste jedním z králů klimatických skeptiků, jak vás v roce 2009 nazval časopis Newsweek.

M: Děkuji vám. Ano, to bylo, když jsem skončil vysokou školu, vlastně jedno z mých prvních zaměstnání, pracoval jsem pro televizní pořad Rushe Limbaugha Byl jsem reportér, pokrýval jsem washingtonské fórum, pokrýval jsem hollywoodské celebrity, politické pochody, dělal jsem rozhovory s celebritami jako Alec Baldwin, John Ritter.

Byl jsem známý, protože jsem pokrýval věci jako Clintonova inaugurace se všemi hollywoodskými celebritami ve městě. Od Rushe Limbaugha jsem se hlavně naučil, jak se snažit být zábavný, protože lidé mohou sledovat zprávy a zajímat se o ně, ale pokud je podáváte zábavným způsobem, je to mnohem lepší. Takže jsem si vzal klobouk a kabát.

A myšlenka byla taková, že jsem byl Rushův tajný agent, který získává skutečné informace o tom, co se děje. Takže každý díl začínal tím, že jsem se vplížil na nějakou událost, poslíček mě tlačil na vozíku se zavazadly po podlaze haly v klobouku a v trenčkotu. Plížil jsem se v popelnici. Takže takové věci jsem dělal. A moje rozhovory s celebritami a politiky byla velká zábava. Snažil jsem se to udělat tak, že jsem je nalákal lehkými otázkami a pak přitvrdil. Když jsem chodil na takové ty večeře reportérů Bílého domu, tak jsem se zdržoval poblíž toalet, protože jak večer pokračoval, lidé odcházeli na záchod a měli toho hodně vypito. A jednou jsem přesvědčil Clintonova tiskového tajemníka úplně zfetovaného a opilého, aby udělal rozhovor s Rushem, čehož později litoval.

A to nebyly žádné špinavé taktiky. Bylo to provedeno s lehkým humorem. Ale také mi byla v roce 1993 zabavena kamera v Clintonově Bílém domě. A bylo to natočeno v přímém přenosu v NBC News, jak mi zabavili kameru, a pak se cítili špatně a kameru mi vrátili. A vyhodili mě ze sbírek a dalších akcí jen kvůli tomu, že jsem pracoval pro Rushe Limbaugha. Takže jsem měl možnost vidět kulturu „rušení“ už před 25-30 lety.

R: Později jste pracoval pro americký Senát, že? A pracoval jste na přelomové zprávě z roku 2007, kterou vypracovalo více než 400 vědců, a navazující zprávě z roku 2008, kterou vypracovalo více než 650 vědců, kteří nesouhlasili s obavami z globálního oteplování způsobeného člověkem. A v roce 2010 jste zveřejnil zvláštní zprávu, v níž se objevilo více než 1000 mezinárodních vědců, kteří se obrátili proti klimatickému panelu IPCC OSN, Což později vedlo k politickému vědeckému skandálu zvanému Climate gate. Mohl byste trochu pohovořit o těchto letech a o čem byl skandál Climate gate?

Přešel jsem od Rushe Limbaugha a pak jsem pracoval pro zpravodajské pořady, pracoval jsem pro CyberCast. A léta jsem se věnoval investigativní žurnalistice. Informoval jsem o summitech OSN o životním prostředí a klimatu, takže jsem hodně cestoval. A v roce 2007 jsem šel do výboru pro životní prostředí a veřejné práce Senátu, byl jsem tam výzkumným pracovníkem a ředitelem pro komunikaci. Jako takový jsem začal pracovat pro senátora Inhofeho z Oklahomy, který nedávno odešel do důchodu. Pracoval jsem na shromažďování jmen vědců, což bylo v době, kdy vyšel film Ala Gora „Nepohodlná pravda“.

A Al Gore a šéf klimatického panelu OSN řekli, že existuje jen asi půl tuctu vědců, kteří nevěří, že nás všechny zabijí klimatické změny způsobené člověkem, a že jich je stejný počet jako těch, kteří věří, že Země je placatá. Tak jsem tedy shromáždil jména. Začalo to se 400, rozrostlo se to na 650, 700, dostali jsme přes 1000 nesouhlasících vědců, byli mezi nimi vědci, kteří byli bývalými vědci OSN, pracovali na Harvardu, v NASA, MIT. Nebyl to jen seznam jmen.

Byla to zpráva, která obsahovala jejich životopisy, jména a jejich skutečné vědecké výzkumy a komentáře k jejich názorům na globální oteplování způsobené člověkem. Takže byste měli některé, kteří by řekli, ano, CO2 je skleníkový plyn a otepluje klima, ale není to katastrofa. Jiní by řekli, že vliv CO2 nelze ani změřit. Takže jste měli široké spektrum vědců.

Byl to výstřel, který slyšel celý svět, tato zpráva a skutečnost, že vyšla z výboru Senátu USA s oficiální senátní pečetí vlády Spojených států, byla změnou hry a tlakem proti filmu Al Gora v roce 2007, 2008, 2009. Média o tom musela začít informovat, už nemohla říkat, že neexistují žádní nesouhlasící vědci, měli jsme jich přes 1000. Když nastoupil prezident Obama, tak se pokusil ve Spojených státech schválit zákon o klimatu. Moje zpráva byla přečtena na půdě Senátu Spojených států v debatě proti němu. A já si nepřipisuji všechny zásluhy. ale o tomto návrhu zákona se nakonec v Senátu ani nehlasovalo. A Obama v roce 2010 neuspěl s tímto svým zákonem o klimatu.

Takže jsme měnili narativ globálního oteplování, protože si všichni mysleli, že není žádný nesouhlas, všichni souhlasí. Jo? Tady jsou špičkoví vědci z celého světa. Desítky zemí, nebyli jsme to jenom američtí vědci, měli jsme spoustu z Izraele a Evropy a Austrálie a Nového Zélandu a Jižní Ameriky, brazilští meteorologové, němečtí meteorologové, měli jsme tolik nesouhlasných hlasů. A pak se stalo to, že ve stejnou dobu, kdy Obamův klimatický zákon selhal, emaily OSN byly buď hacknuty, nebo byly zveřejněny.

A ukázalo se, že přední klimatologové OSN se spolčili s redaktory časopisů a byrokraty OSN, aby v podstatě vytvořili narativ o globálním oteplování. A každému, kdo s tímto názorem nesouhlasil, bylo vyhrožováno, že nebude v časopisech publikován a bude mu odebráno financování. Ukázalo se, že to byla kampaň způsobená malou skupinou lidí na vrcholu OSN, těchto vědců, kteří doslova vytvořili si svou malý spolek, a pokud jste nebyli jeho součástí, chtěli vás zničit.

Tyhle emaily Climate gate odhalily výhrůžky readaktorům časopisů, pokud zveřejní články, odhalily, že pokud se vědci zabývající se slunečními elektrárnami sejdou a nebudou věřit, že CO2 je řídící knoflík, tak to ti vědci pak budou bagatelizovat a budou se snažit odstranit jakékoli ty řeči a odstranit ty vědce z OSN. A mnoho vědců z OSN kvůli tomuto skandálu odstoupilo, a mnoho dalších, kteří s ním byli spojeni nebo s ním souhlasili, se pak obrátilo proti němu. Tak se lidé jako klimatoložka Judith Curryová stali jedněmi z nejznámějších klimatických skeptiků. Začala zkoumat, jakou to klobásu OSN vyrábí… a klobásou myslím to, že vytvářejí vědu způsobem, že z ní jakoby vyškrtnou všechno, co s ní nesouhlasí, a je to všechno velmi úzké, v podstatě jako politická kampaň, když vydávají vědecké zprávy.

R: Lidé si neuvědomují, že spousta tvrzení klimatické vědy je vědecký podvod. Prostřednictvím rozhovoru bychom mohli možná trochu mluvit o „hokejce“. Pravděpodobně se k tomu dostaneme. Ale Marku, vy jste politolog, ne klimatolog, že? Což je podle vás výhoda, že? Protože na spoustu klimatických věd se díváte jako na pseudovědu a dokazuje to spousta tak trochu zavádějících vědeckých poznatků kolem toho. Je to velmi zpolitizovaná věda, že?

Je to spíš narativ, do kterého se napasovávají vědecké práce. Výzkum podpuje politiku, ne naopak. Vysvětlujete tento narativ, který je falešný, ve filmu Climate hustle 1, který jste před několika lety natočil. Mohl byste o něm prosím pohovořit? O obecném narativu a o tom, proč si myslíte, že globální oteplování a tzv. klimatická krize je podvod?

M: Dobře, ano, rozhodně. Lidé se ptají, zda změna klimatu je podvod, ale my neříkáme, že CO2 může nebo nemusí mít nějaký vliv na klima a může způsobit mírné oteplení, ať už může být detekovatelné nebo jen sotva, ale to, co nazýváme hoaxem, je myšlenka, že oxid uhličitý, my lidé vydechujeme oxid uhličitý… že oxid uhličitý je řídicí pákou klimatu a vytváří klimatickou katastrofu nebo krizi. Kdyby někdo chtěl argumentovat, jako Bjorn Lomborg, a říct: CO2 je oteplovací činitel, může to způsobit nějaké problémy v budoucnu. Já to nebudu nutně zpochybňovat.

Ale myšlenka, že smlouva OSN nebo Green New Deal, nebo uhlíková daň, nebo závazek k uhlíkové neutralitě, nebo koupě elektromobilu, zvrátí klimatickou nouzi, a zbývá nám jen 10 let. To je hoax, který se šíří. Když půjdeme na začátek… a já to ve své první knize dělám, a ve své druhé mám celou kapitolu věnovanou strašení globálním ochlazováním způsobeným člověkem v 70. letech.

Ukazujeme vám, že bez ohledu na to, jaké ekologické strašení se objevilo, počínaje šedesátými lety s přelidněním Paula Ehrlicha, s nedostatkem zdrojů, s vyčerpáním energie, s vymyšleným strachem z globálního ochlazování, Dokonce i s odlesňováním amazonských pralesů a dalšími problémy, řešení je vždy stejné. Je to útok na kapitalismus, propagace socialismu a marxismu.

Centrální plánování vyžaduje masivní přerozdělování bohatství a předání pák kontroly a vašich práv malé skupině lidí, kteří budou řídit vaše životy, abyste nezničili Zemi a nevytvořili rasismus a spoušť a nezpůsobili klimatickou katastrofu. Je to doslova stejné řešení, ať už mluvíte o čemkoli. Takže ve své knize Zelený podvod se vracím do 70. let, abych vám ukázal, že řešení globálního ochlazování způsobeného člověkem… než fosilní paliva způsobila globální oteplování klimatu, fosilní paliva způsobila globální ochlazování a mysleli si, že naše aerosoly blokují slunce a vytvářejí nadcházející dobu ledovou způsobenou člověkem.

V té době byly návrhy, aby se na Arktidu dala sůl, aby to způsobilo její tání, protože se příliš ochladila. Obviňovali války z globálního ochlazování, obviňovali extrémní počasí, jako jsou tornáda a záplavy, měli body zvratu… „pokud vědci nezakročí, aby zastavili globální ochlazování, bude s lidstvem konec.“ Stejná rétorika. A pak o deset let později otočili a použili stejnou rétoriku, stejnou taktiku pro globální ochlazování způsobené člověkem s přesně stejnými řešeními. Když říkám, že je to klimatický podvod, nebo humbuk, tohle mám na mysli, ve skutečnosti nejde o klima.

Používají klima jako prostředek kontroly. Kongresmanka Ocasio Cortezová tady v USA navrhla tento Green Deal, který má řešit změnu klimatu. No a jeho architekt poskytl rozhovor deníku Washington Post a řekl: „Myslíte si, že Green Deal je o klimatu, ale není to o klimatu. Jde o to, aby se v podstatě předělala americká ekonomika. Používají klima jako záminku k zastrašování lidí. Všechno se změnilo, když se objevil COVID, protože teď je nezajímá ani to, jaké je veřejné mínění, nebo to, o čem by kongresmanky hlasovaly nebo nehlasovaly.

Oni to všechno realizují v zákulisí a chtějí to udělat prostřednictvím mimořádných nařízení stejným způsobem jako covid lockdowny, zavírání kostelů a rušení svateb a pohřbů a odkládání lékařské péče a zavírání škol. To všechno se dělo bez demokracie na základě nouzového příkazu. Teď vidíme, že se to děje na některých místech v Evropě, v některých městech, ale ve Spojených státech je Joe Biden podle mainstreamových médií připraven vyhlásit národní klimatickou nouzi, která by pak obešla všechno to, kdy je třeba přesvědčit veřejnost a nechat hlasovat Kongres. Místo toho si budou za stavu nouze dělat, co chtějí. A to by zmocnilo starosty, guvernéry a prezidenty.

R: Ano, určitě se vás budu chtít zeptat na souvislost mezi pandemií COVID a strachem z klimatu. A vy to spojení ve své knize uvádíte. Ale nejprve se vás chci zeptat na film Climate hustle, kde odhalujete pokrytectví klimatických alarmistů, jak globální elity kážou vodu a pijí víno, jak se říká. Mohl byste to vysvětlit? Co myslíte tím, že je nazýváte monarchií.

M: První film byl v roce 2016. A ten se zabýval vědou a vědeckými tvrzeními. Druhý vyšel v roce 2020 a ten se zabýval klimatem jako náboženstvím, klimatickým pokrytectvím, indoktrinací dětí, šílenými řešeními a celou tou marxistickou částí. Ale máte naprostou pravdu, když se vám šéf klimatického panelu OSN pochlubil, že žije ve výšce 9 km, což znamená, že létá po celém světě, aby „bojoval“ proti změně klimatu… víte, máte problém s pokrytectvím. Když máte setkání Světového ekonomického fóra v Davosu, kde mají soukromé jachty, a plné ranveje soukromých letadel, a mluvíte o zákazu konzumace masa pro veřejnost, zatímco na těchto akcích se maso podává.

Když máte Leonarda DiCapria, který vlastně řekl: Budu létat kolem světa, abych bojoval proti globálnímu oteplování. John Kerry, který byl konfrontován na Islandu, a ptali se ho, jak může ospravedlnit let soukromým tryskáčem, aby si vyzvedl cenu za ochranu životního prostředí v Reykjavíku na Islandu, jeho odpověď zněla: Víte, kdo jsem? Práce, kterou dělám, je důležitá. Nemůžu létat s těmi chudáky v komečních letadlech… tak nás nenazval, ale jde o to, že oni mají takové myšlení, že budou dělat to, co budou dělat, protože jsou důležití a my jsme jen masa.

A je to velmi podobné starému sovětskému politbyru. Pokud jste v davu, nebo jste v politbyru, nebo jste ve straně, a máte dobré postavení a konexe, můžete dostávat ty nejlepší kousky masa a cestovat a dobře si žít. Ale pokud jste masa, budete trpět. A taková je jejich vize. I když mluví o všech těch omezeních cestování, vždycky mluví o komerčním cestování, nemluví o omezení soukromých letadel. A pak tu máte lidi jako Bill Gates, který prý za elektřinu platí 30 000 dolarů měsíčně, podává nabídky na největší soukromou leteckou dopravní společnost. Mezitím skupuje americkou zemědělskou půdu natolik, že je nyní jediným největším americkým vlastníkem zemědělské půdy.

A jeho cílem je, abychom jedli laboratorně vypěstované maso z kmenových buněk rostoucích v ocelových kádích v laboratoři. A to tak, že už vlastně nebudeme jíst hospodářská zvířata ani skutečné zvířecí maso. Je to vedlejší produkt vyrobený v laboratoři. Investuje do toho miliardy. Bude mít obrovský vliv na zemědělskou politiku. Jedno z dalších pokrytectví je, že létá soukromými tryskáči. Podporuje covidové lockdowny, všechna ta omezení cestování. Jdou po všech aspektech našeho moderního života – kolaps energie, dopravy, našeho zemědělského potravinového systému, naše svoboda projevu a dokonce i naše lékařská péče, to vše na základě strachu z klimatu.

R: To nás přivádí k souvislostem mezi covidem a klimatem, které jste zkoumal ve své nové knize, Velký reset. Mimo pokrytectví elit, které vysvětlujete, a mimochodem, vzpomínám si, jak byli politici po celém světě zachyceni na kamerách, jak se během lockdownů baví ve velkých skupinách, bez roušek. Jako guvernér Newsom z Kalifornie.

M: Nebo Johnson z Británie.

R: Ano, všude. Covidové pokrytectví bylo přeneseno do klimatického pokrytectví. Ale prozkoumejme další podobnosti. Vidím to vytváření strachu a odebírání svobod a větší kontrola a změna života lidí, cenzura, a umlčování opačných názorů odborníků, nebo radikální nálepkování. Zrovna nedávno jsem četl článek od Petera Hoteze. Je specialista na vakcíny. Právě jste mi připomněl váš rozhovor, který jste vedl s Billem Nyem, vědeckým inženýrem, a debatovali jste na CNN, a oba začali používat velmi silné výrazy, že? Jako antivaxeři, a covidoví a klimatičtí skeptici, nazývali je extremisty a dokonce uvažovali, jestli by je neměli zavřít. Mohl byste tedy prosím probrat pár těchto společných témat?

M: Ano. Existuje stará kniha z roku 1985, která se jmenuje „Všechno, co jsem potřeboval vědět, jsem se naučil v mateřské školce“. No, všechno, co jsem potřeboval vědět o COVIDu, jsem se dozvěděl už v debatách o klimatu. Doslova se řídili úplně stejnou šablonou. V případě klimatu přicházejí s extrémními… když současná realita nedokáže alarmovat, to znamená, že na klimatické časové škále není žádný nárůst hurikánů, povodní, sucha, tornáda, lesních požárů, během období 30, 50, 100 let. OSN to přiznává Národní hodnocení klimatu USA to přiznává. Takže tím je vše vyřízeno.

Jak tedy vyvolat strach? Musíte dělat děsivější předpovědi budoucnosti na základě těchto klimatických modelů. No, když přišlo na COVID, začali s Neilem Fergusonem, modelářem virů z Velké Británie, který předvídal myslím 22 milionů mrtvých, že to bude konkurovat španělské chřipce, a všichni zemřeme. Že tohle je nejstrašnější virus, který všechny zabije. A jediný způsob, jak nás zachránit, je následovat to, co dělala Čína. Neil Ferguson, Anthony Fauci, WHO to prosazovali.

Takže to začalo s tím, že: „všichni zemřeme, pokud neuděláte tuhle drakonickou věc.“ A to je stejná šablona s klimatem. Že všichni zemřeme, pokud nepodpoříte klimatické zákony a Green Deal, uhlíkovou neutralitu a klimatické smlouvy OSN atd. Musíte se vzdát své svobody, je nám to líto… podle mě tohle nečekal ani Karel Marx. Myšlenka je, že jedinou cestou k záchraně smrti je marxismus? Když je krize, je třeba se obrátit k marxismu – to je v podstatě poselství v klimatu a během covidu.

Máte COVID, děsivé modely, pak máte jejich řešení, která jsou opět zrcadlem… to, že zavřeli globální ekonomiku a všechny nás zamkli, to byla vize Green Dealu, to bylo klimatické řešení číslo jedna. Byl jsem na summitech OSN, kde se mluvilo o plánované recesi v boji proti globálnímu oteplování. No a co byl covid lockdown kromě vládou vynucených recesí na nás? A pak lamentovali nad cestováním autem a leteckou dopravou. Během covidu? Lidé museli doma a cestování se zastavilo, letadla nelétala, Grety Thunbergové chtěly, aby děti vynechaly školu.

A co bylo během covidu? Děti nechodily do školy. Měli masivní přesuny bohatství, i když tady je rozdíl v tom, že nechtěli pomoci chudým lidem. Šlo o největší přesun bohatství během covid lockdownů od chudých a střední třídy k bohatým. Jinými slovy, lidé, kteří dosahovali rekordních zisků, byli Amazon, Walmarty, velké obchodní řetězce a Wall Street a třída miliardářů. Každých pár dní vznikali noví miliardáři. Největší vznik miliardářů a největší přesun bohatství od všech, protože všichni šli do mrtě, a samozřejmě vydělávaly farmaceutické firmy. Bylo to přesně podle klimatické šablony. Pár vyvolených je u moci a mohou to vnutit všem ostatním pomocí strachu. Rozdíl byl v tom, že klimatičtí aktivisté byli zpočátku nesmírně žárliví, říkali si, tomu nemůžu uvěřit.

John Kerry řekl, že paralely mezi COVIDem a klimatem na nás přímo křičí. Teenagerská klimatická aktivistka v Teen Vogue řekla, že když můžeme zavřít svět kvůli viru, můžeme udělat to samé pro klima a všichni souhlasili. Pak máte profesora Mariana Mazzucata v Evropě, financovaného Billem Gatesem a Georgem Sorosem, který napsal článek, který říká, že možná je čas na další lockdown, tentokrát klimatický. To není nějaká horečnatá představa popíračů klimatu. Tohle byla profesor financovaná Billem Gatesem a Georgem Sorosem, který použil výraz klimatický lockdown.

Takže se to stalo neuvěřitelným. A co se od té doby stalo s COVIDem a klimatem, doslova je sloučili. Takže teď máte Harvardskou lékařskou fakultu, která v podstatě říká, že nekontrolované změny klimatu vedou k většímu počtu virů typu covid. 230 největších lékařských časopisů v roce 2021 společně prohlásily, že potřebujeme stejnou šablonu pro boj se změnou klimatu, jakou jsme použili pro COVID. Jinými slovy, masivní exekutivní nařízení, lockdowny, obcházení demokracie a v podstatě strašení veřejnosti. Nebylo pochyb o tom, kam tím směřují.

Zrovna před několika týdny jsme měli lékaře, který hovořil o snížení množství anestezie u pacientů, protože uhlíková stopa anestezie je příliš vysoká, a to nikoliv kvůli zlepšení péče o pacienty, ale kvůli zlepšení péče o planetu. Harvardská medicína nyní zařazuje do svých studijních plánů výuku o klimatických změnách. Máte lékaře v Kanadě, první lékař na světě vlastně diagnostikoval, že pacient trpí změnou klimatu na konci roku 2021.

A byl to pacient, který trpěl úpalem. Máte akademiky v Austrálii, kteří publikovali článek vyzývající k tomu, aby se změna klimatu přidala jako příčina smrti do úmrtních listů. WHO prohlásila změnu klimatu za největší hrozbu pro veřejné zdraví v 21. století. Takže teď si uvědomili, že lidé jsou z virů vyděšení jako čert kříže, takže teď spojme klima a COVID dohromady a můžeme použít stejnou šablonu, tj. mimořádné pravomoci. Můžeme je použít k předepisování lék.

To je to, co je teď neuvěřitelné sledovat. V knize procházím všechny neuvěřitelné podobnosti. Co jsem chtěl ještě říct, v debatě o klimatu, pokud jste byl nesouhlasný vědec, byl jste nepozván na konference, vaše publikování v časopisech by skonšilo, neměl byste peníze a můžete přijít o profesuru na univerzitě. No a co se stalo během COVIDu? Přesně to samé. Epidemiologové, nositelé Nobelovy ceny ze Stanfordu a Harvardu a Yale, kteří nesouhlasili ne s virovými údaji, ale s lockdowny nebo s povinným očkováním, a byli doslova nepozváni na vědecké konference.

Byli doslova dehonestováni a bylo jim vyhrožováno, že přijdou o práci. V jednom případě Jay Bhattacharya řekl… Jay Bhattacharya vyprávěl příběh, ale byl to Trumpův poradce pro COVID, kterému všichni jeho kolegové z jeho univerzity v Kalifornii psali dopisy, kde ho v podstatě očerňovaly. Kolegové se proti vám obrátí, když nebudete držet linii.

Takže ten rozdíl byl neuvěřitelný. A v knize popisuji, jak byl vědec zabývající se ledními medvědy před deseti lety nepozván na vědecké konference protože jeho názory nepodporovaly klimatický narativ. To stejné se pak stalo. Takže mě to vede k tomuto bodu, když se mluví o “konsenzu“ o klimatu, o 97 % konsenzu, vychází to z několika různých studií, jedna z těch studií se týkala 77 anonymních vědců a nebylo to ani 97 vědců, nevíme, kdo to byl, odkud jsou, je to jen nějaký prázdný průzkum, který zestručnili z 10 000 jmen. A pak byl další průzkum na základě studií a článků.

Ten byl nakonec úplně vyvrácen, byla to studie z Austrálie. Takže to samé se pak stalo s COVDem, že lidé, kteří se snažili nesouhlasit s tím, byli cenzurováni. Bidenova EPA má vědecké poradní sbory. Bidenova EPA má vědecké poradní sbory. A oni se zbavili více než 50 těchto poradců, protože si mysleli, že nebudou souhlasit s jejich politikou. Věděli, kdo jsou, jak radili v minulosti, a doslova je odstranili v myslím v roce 2022. Takže co to znamená?

Bidenova administrativa nyní může věrohodně tvrdit, že existují nějaká klimatická nebo environmentální pravidla… dívejte, máme stoprocentní shodu s našimi vědci. No, je snadné dosáhnout 97 % nebo 100 % konsenzu, když doslova vyhodíte a umlčíte každého, kdo by mohl nesouhlasit. A to se stalo jak ve světě klimatu, tak ve světě COVIDu.

R: Přesně jak říkáte, krize je příležitost změnit chování lidí, přesunout bohatství, strach vás prostě nutí dělat věci, které byste jinak nedělali. Je to historický nástroj, něco jako rozděl a panuj. A zdá se, že je to stále šílenější a šílenější a extrémnější, to s tím čínským balónem a sestřelováním UFO. Lidé se teď musí bát mimozemšťanů… jak jste říkal s anestezií, je to čím dál tím šílenější. Ve své knize Velký reset a v rozhovorech, které jsem poslouchal, oceňujete odvahu a práci mnoha demokratů a levicově orientovaných progresivistů, jako je Robert Kennedy mladší nebo myslím, že jste dokonce zmínil Michaela Moora, jeho film Planeta lidí kritizující Green Deal. A zároveň jste byl poměrně kritický například k Donaldu Trumpovi a k některým jeho politikám během výluky. Vy sám jste republikán… nemyslíte si, že je čas překonat iluzi dvou stran? Chci říct, cítíte a vnímáte, že to lidi opravdu tak nějak sblížilo… myslím tím pandemii, strašení klimatem a lockdowny?

M: Ano, určitě a já tomu věnuji celou kapitolu ve své knize Velký reset. Už to není levice versus pravice, republikáni versus demokraté, dělníci versus konzervativci. Nyní je to svoboda versus tyranie. A co zjistíte, a já vám teď řeknu, já Dicka Cheneyho a George W. Bushe teď považuji… nechtěl bych s nimi mít nic společného. Jsou odporné zlo. Jsou to lidé, kteří doslova nemají problém se statusem quo. Zajímá je nekonečná válka, vojensko-průmyslový komplex. Moje názory se dramaticky změnily, od toho se opravdu zrychleně vzdálili.

Jsou to republikáni, ale já je nemůžu vystát. Když si vezmete republikánské kandidáty od dob Ronalda Reagana, můžete mít George HW Bushe, Boba Dolea, George W. Bushe, Johna McCaina a Mitta Romneyho, a můžete je všechny poslat někam… jsou mizerní. Bral bych Donalda Trumpa, bral bych Rona DeSantise, i když o něm potřebuji vědět víc. Kromě toho, ano, byl jsem velmi kritický k Donaldu Trumpovi. A já jsem křičel a mnoho lidí na něj křičelo, aby s tímto nesouhlasil… tím, že v březnu 2020 podepsal ten nouzový dekret o vyhlášení národního stavu nouze COVID, ve kterém stále žijeme… skončí až letos v květnu. A udělal ještě pár dalších věcí…

R: Operace Warp Speed, že?

M: To přišlo později. K tomu se dostanu za chvíli. Tohle jsou výkonné pravomoci, takže tyto mimořádné pravomoci se spustily, to dalo federální vládě neuvěřitelnou moc, věci jako povinné roušky v letadlech a hromadné dopravě. Dalo to starostům a guvernérům diktátorské pravomoci přes noc. Nařídíme lockdown a nařídíme vám zůstat doma! A jestli můžete nahlásit souseda, když uvidíte příliš mnoho lidí při grilování na zahradě, budete nás poslouchat a budete mít zavřené kostely a školy. Guvernéři a nikým nevolení byrokraté doslova převzali řízení.

Už žádné hlasování. Tohle milují. To je to, proč Jane Fondová, progresivní klimatická aktivistka, řekla, že COVID je boží dar levici, protože jim dává všechno, co chtějí, po vzoru komunistické Číny. V knize píšu, že po celá desetiletí New York Times, Justin Trudeau, Obamova administrativa, Hollywood, generální ředitel Applu, všichni doslova chválili autoritářskou vládu jedné strany v Číně. COVID přišel a doslova dal kdysi svobodnému Západu možnost napodobit autoritářskou tyranii jedné strany v Číně. A my jsme to udělali a všem se to líbilo. A to je důvod, proč se toho nechtějí vzdát. Co obdivovali celá desetiletí, najednou mohli udělat, proto stále žijeme ve stavu nouze COVID tady v USA. Donald Trump to umožnil a trvalo mu příliš dlouho, než se tomu všemu bránil.

Ztratili jsme měsíce, protože Trump poslouchal jeho poradcům. Jeho instinkty byly dobré. Mike Pence, Trumpův viceprezident, je absolutní vtip. Právě vydal knihu, kde se chlubí tím, že sehnal ventilátory a roušky pro lidi. Chlubí se, že pomáhak s operací Warp Speed, s vakcínami. Neříká nic špatného o covid lockdonwech, což ho podle mě okamžitě diskvalifikuje z toho, aby se kdy ucházel o jakoukoli funkci včetně chytače psů. Ale další zásadní chybou Donalda Trumpa bylo… to pochází z toho, že je soukromý podnikatel s velkou dávkou chvály.

Chtěl být první, aby byl největší. Chtěl uspíšit vakcíny, operaci Warp Speed. Problém je v tom, že neuspěcháte mRNA vakcínu, kterou se snažili… a můžete najít citace lidí od Fauciho a dalších, jak říkají, že by si přáli, aby existoval nějaký druh veřejné nouze, jinak tyto vakcíny budou trvat desítky let. Bylo do nich investováno tolik času a peněz. Trump to uspěchá a pak odejde z úřadu a pak co se stane? Vakcína, která byla uspěchaná, je pak učiněna povinnou pro armádu, pro zaměstnance, pro vstup do restaurace, v některých zemích jste dokonce nemohli mít přístup k vlastním penězům v bance, pokud jste nedostali tuto vakcínu.

Takže se ukázalo, že ovlivňuje vaši plodnost, ovlivňuje cykly žen, ovlivňuje sperma mužů. A já to vlastně srovnávám s tím, co chtěl Paul Ehrlich v roce 1969. Chtěl, aby se v Africe a ve Spojených státech používal skrytý sterilizační prostředek pro kontrolu populace, který by sterilizoval naši pitnou vodu. No, určitě to vypadá, že to teď máme v této vakcíně. Nebo by se dalo říct, že je to pravděpodobné. Mé zdroje k tomu, co jsem právě zmínil o plodnosti, jsou New York Times.

Jsou studie, o kterých New York Times informovaly, o měsíčních cyklech žen a počtu spermií mužů. Takže o tom informují mainstreamová média. Poznámka o mé knize… není to tak, že mám tajný dokument, který nemůžu prozradit. Ne, používám BBC, Washington Post, New York Times, Spiegel, všechna mainstreamová média a Světové ekonomické fórum, jejich knihu Velký reset, citáty od jejich představitelů. Nic z toho není skryté. Rychlý konec tady s touto odpovědí.

Já jsem dělal rozhovor Robertem F. Kennedym mladším v roce 2014. A on byl klimatický aktivista. Řekl mi, že klimatičtí skeptici a zejména šéfové těchto fosilních společností patří do Haagu ke všem ostatním válečným zločincům se třemi teplými jídly a lůžkem. Chtěl dát do vězení šéfy fosilních společností a klimatické skeptiky. Takže v této knize, protože Robert F. Kennedy mladší se objevil jako jeden z předních hlasů zdravého rozumu a svobody proti povinným rouškám, vakcínám, lockdownům, biomedicínskému teroristickému státu, který je nám vnucován.

Ve své knize Velký reset jsem uvedl, že vše odpuštěno, že mě chtěl zavřít, protože přišel k rozumu. Lidé jako Naomi Wolfová, která byla poradkyní Al Gora, feministka, se stali jedním z největších hlasů svobody. Jimmy Dore, který je progresivní levičák, který chce socializovanou medicínu, byl jedním z největších hlasů. Jako člověk, který od začátku pracoval pro Rushe Limbaugha, můžu upřímně říct, že jsem od Jimmyho Dora neviděl nikoho, jako je Rush Limbaugh, a to je člověk na levici. Ale denně brojil proti velkému resetu, proti Big Pharma, proti vojensko-průmyslovému komplexu, proti uzavírání škol, proti povinným rouškám. Je neuvěřitelným obhájcem svobody.

Také další demokraté jako Cynthia McKinneyová, kterou jsem do knihy zařadil, a mnoho dalších. Za zmínku stojí také Russell Brand, hollywoodský levicový socialista, který se stal jedním z největších hlasatelů svobody. A můžete vidět, že se to děje. Fox News mají nyní v těchto konzervativních talk show Tuckera Carlsona a Jesseho Waterse, kteří byli dříve nepřáteli jejich poselství, a ti se nyní objeví v pořadu, a jsou v tom zajedno. Takže došlo k velkému politickému přeskupení. A já říkám, že je musíme přijmout. Lidé jako Michael Moore, s těmi se moc neshodneme, ale pokud se s ním shodneme na zelené energii, spolupracujme s ním na tom. Musíme vytvářet koalice.

Nemůžeme jen tak odmítat lidi, protože jsou pokrokáři nebo levičáci nebo socialisté, stejně jako by oni odmítali nás s podobným smýšlením. Musíme se spojit, protože společným nepřítelem je establishment, a ten chce, abychom se hádali kvůli nesmyslům. Jsou lidé jako George Bush, Bill Clinton, OSN, WHO, Bill Gates. A my proti tomu musíme udělat koalici. Bohužel lidé jako Kevin McCarthy, vůdce republikánů ve Sněmovně reprezentantů, nepovažuji ho za člověka, který stojí na straně svobody, i když možná může pomoci zpomalit některé projevy tyranie.

R: Ano, naprosto s vámi souhlasím. Bohužel jsme se dohodli, že rozhovor bude trvat 45 minut až hodinu. Takže mi dovolte, abych to tak nějak uzavřel, a chci respektovat váš čas a naši dohodu. Chci to uzavřít možná jednou nebo dvěma závěrečnými otázkami. Také jste mě tak trochu zaujal, když jste řekl, že někteří klimatologové alarmisté považují klima a atmosférické procesy za inženýrský problém, že to má technologicku nápravu. Víte, to je také to, co jsou geoinženýrské strategie.

Určitě jste si velmi dobře vědom řízení slunečního záření pomocí vstřikování chemických částic, jako je hliník nebo oxidy síry, do spodní stratosféry, jak to navrhuje David Keith z Harvardu, aby se snížilo globální oteplování, které se zdá nemám. Co si tedy myslíte o geoinženýrství? O modifikaci počasí?

M: Moje první myšlenka je, že je to obrovský humbuk a plýtvání penězi. Nicméně to tu bude vždycky, protože je tolik lidí, kteří chtějí získat federální fondy počínaje menšími věcmi, jako je zachycování a sekvestrace uhlíku, kdy vládní peníze, peníze daňových poplatníků jdou do těchto soukromých společností, které dělají všechny druhy slibů.v

A začnou se snažit zachycovat oxid uhličitý pod zemí, což vytváří celou řadu dalších problémů, pokud jde o tlak a pokud jde o samotné udržování správnému množství. Takže to jsou hlouposti. Pak jste zmínil atmosféru. Čína se chlubí, že se jí podařilo úspěšně modifikovat počasí pomocí sněhu a deště, Rusko tvrdí totéž. Joe Biden právě po loňském vypuknutí tornáda v roce 2022 řekl, že počasí zatím neumíme ovládat, pronesl nějakou takovou bizarní poznámku. Bill Gates investuje miliardy, aby v podstatě zablokoval slunce pomocí nějakého druhu aerosolů, aby zablokoval slunce a pokusil se ochladit Zemi tímto způsobem.

Takže přinejmenším je to plýtvání penězi, v nejhorším případě, je to pohrávání si s něčím, o čem nevíme, jaké další vedlejší účinky bychom mohli vyvolat. Naštěstí je vláda obecně tak neschopná, že doufám, že všechny tyhle pokusy úplně selžou, protože by bylo děsivé pomyšlení, kdyby se jim podařilo začít ovládat počasí prostřednictvím nějakého vstřikování aerosolů financovaného Billem Gatesem nebo jiných věcí typu vysévání mraků.

R: Jste tam, Marku?

M: Ano.

R: Dobře. Jen posledních 10 vteřin. Ale chápu to… a je vtipné, že Biden řekl, že počasí zatím neumíme ovládat, když Lyndon Johnson, viceprezident, později prezident v 60. letech, řekl: Ti, kdo ovládají počasí, mohou ovládat svět. A skvělá kniha od Jamese Fleminga „Hazard s nebesy: Dlouhá historie ovlivňování počasí a klimatu“…

M: Dělal jsem s ním rozhovor.

R: Je fascinující, že se snažíme upravovat počasí už od 40., 50. let, Někteří geoinženýři a ti, kteří se zabývají modifikací počasí, mluví o extrémním počasí a nestabilitě klimatu, která může být případně způsobena také tím, že si pohráváme s počasím a klimatem, různé projekty jako projekt Cirrus a Storm Fury. A nejen v USA, ale v Sovětském svazu, Číně a Izraeli a i další země, Saúdská Arábie se zabývají modifikací počasí. Vím, že nevěříte na extrémní projevy počasí, ale existují všechny ty technologie, které by mohly způsobit přesměrování hurikánu nebo způsobit záplavy, nebo sucha.

M: Zejména hurikány. Pokud se hurikán chystá na pevninu, existují meteorologické zbraně, aby se ho pokusili vytlačit mimo pevninu. Ale to je součást toho, o čem ta globální elita ráda mluví. Ať už mluví třeba o transgenderu, přeměně ženy v muže nebo naopak, je to jako doktor Frankenstein. Ale pak máte také Světové ekonomické fórum, které se chlubí mozkovými implantáty, kde budete moci změřit reakci publika.

A to se dělalo na pódiu v Davosu, je to v mé knize… ne s Václavem Klausem, ale s prezidentem Světového ekonomického fóra Klausem Schwabem. Doslova mluvil se šéfem Googlu Sergey Brin bavili se o mozkových implantátech a o tom, jak to bude za pár let úžasné, že budou moci poznat reakce publika. Takže je to celý tenhle způsob myšlení, že chtějí být mistry světa, ať už jde o počasí, ať už jde o lidské bytosti, ať jde o všechny aspekty ekonomiky.

R: Byl to izraelský vědec a profesor… ano, Yuval Harari, diváci se mohou podívat na YouTube, má tam video, kde říká, že můžeme hacknout lidi, že?

M: On je hlavní poradce Klause Schwaba. A říkal, že s automatizovanou inteligencí a s příchodem nové ekonomiky budeme mít zbytečné žrouty, obrovskou část populace, která nebude mít vůbec žádný prospěch. Má dvě řešení. Jedním z nich je dostat je do závislosti na videohrách a otupět je, a druhým je použít psychotropní léky, které je medikamentózně přemění v podstatě spící lidské bytosti. To je ta tichá část, kterou říkají nahlas. Takže si dokážete představit, jaká ta tichá část musí být. Pořád musí existovat tichá část.

R: Je to totální kontrola, kamkoli se podíváte, od pandemie COVID, přes strach z klimatu, až po umělou inteligenci, hackování lidí. Jak říkáte, je to svoboda nebo tyranie, a je to přesně o totální kontrole všeho. Takže na závěr, Marku, mě fascinovala jedna věc, že jste dělal rozhovor s Vaclavem Klausem, bývalým prezidentem České republiky, nebo českým historikem Vítězslavem Kremlikem. Z nějakého důvodu… Česká republika je malá země. Takže není úplně běžné, že lidé znají nějaké Čechy. Byl jste někdy v České republice? Jak jste se s Václamek Klausem setkal?

M: S Václavem Klausem jsem se potkal poprvé v Chicagu v roce 2012 na klimatické akci. A pak jsem v roce 2016 letěl do Prahy, dělal jsem rozhovor s Václavem Klausem pro film Climate Hustle 2, a také pro moji knihu Politicky nekorektní průvodce změnou klimatu. A on je ve všech třech mých knihách, ale bylo to fascinující. Dostal jsem se do jeho prezidentské knihovny přímo v Praze, také jsem dělal rozhovory s několika poslanci EU.

A také se znám dlouho, už skoro dvacet let, Luboše Motla, bývalého harvardského profesora, českého fyzika s tamní univerzitou. Jsem s ním v pravidelném kontaktu. Ale myslím, že důvodem, proč nás to táhne do České republiky, je láska ke svobodě, kterou vy máte nade vše na rozdíl od ostatních evropských národů. Nevím, co je toho příčinou. Dokonce jsem slyšel, že ve vaší zemi je vyšší míra klimatického skepticismu než v jiných evropských zemích.

R: Ano, určitě je důležité v dnešní době mít povědomí o totalitním státu a jak rychle můžete do něho sklouznout. A během pandemie COVID si spousta lidí uvědomila, že je tam tolik podobností, a že můžete tak rychle přijít o svobody. A je důležité to lidem připomínat, že svoboda je něco, na čem musíme opravdu pracovat a vážit si jí a že globální elita… ovládat lidstvo je jejich cílem po celou dobu. Takže to prostě nesmíme dopustit.

M: Ve své knize cituji Miltona Friedmana, nositele Nobelovy ceny za ekonomii, který říká, že v podstatě v celé historii bylo jen velmi málo výjimek, kdy lidstvo bylo svobodné a mělo se dobře. Většinu historie byla většina lidstva v bídě a pod tyranií. A proto si lidé myslí, že posledních pár set let je anomálií. Ve vaší zemi je to jen posledních 30 let. Mluvím o lidech v západní Evropě a ve Spojených státech. Oni si nemyslí, že se jim to může stát. A vždycky měli takový ten kavalírský postoj, jako že: To by se tady nikdy nestalo. No, přišel COVID a ukázal vám, že spousta toho, o čem jste si mysleli, že by se nikdy nemohlo stát, se stalo.

R: Ano. A podívejte se, co se stalo ve 30. letech v Německu, že? Je to neuvěřitelné.

M: To je zneužití mimořádné moci. V knize se s historikem BBC vracím do doby od Římské republiky přes středověk až po rok 1933 v Německu dokonce až k 11. září přes COVID. V době výjimečných pravomocí vlády docházelo historicky k největšímu porušování lidských práv. Tehdy bychom tedy měli být nejvíce znepokojeni. Proto mě zde v USA velmi znepokojují řeči o vyhlášení stavu klimatické nouze vládou. Už víme, co nám přinesl teroristický výjimečný stav z 11. září, pod kterým stále žijeme.

R: Patriot Act.

M: Patriot Act umožnil, že naše vláda špehuje naše vlastní občany pro naše vlastní dobro.

R: Byl opět obnoven, že?

M: To je to, co myslím… nemůžu ani volit nebo uvažovat o republikánovi. Musíte být proti pomoci Ukrajině, musíte uznat, že CIA a FBI jsou nyní biobezpečnostní terorismus v tomto bodě, kteří jsou proti zájmům Spojených států. Musíte uznat, co se stalo během COVIDu. Stejně jako to právě oznámila republikánka Nikki Haleyová. Kandiduje jako republikánka proti Trumpovi na prezidentku. Loni měla projev v New Yorku, kde jste museli mít očkovací pas, abyste se na její projev dostali. Ona nemá problém s lockdowny a vakcínou… jejím velkým problémem je, že v podstatě musíme nadále být světovými policisty a pokračovat v těch válkách.

Tady si musíte začít uvědomovat, že… Donald Trump byl skvělý pro všechny v tom, že se stal lakmusovým papírkem, protože establishment nenáviděl Donalda Trumpa, protože nebyl jedním z nich. Takže z lidí, o kterých jste si mysleli, že milují svobodu, se vyklubali jako loutky hlubokého státu. A poznáte to podle toho, jak na Donalda Trumpa útočili nebo neútočili.

R: A víte, od COVID pasů je to jen kousek k tomu, aby se sledovali emise oxidu uhličitého… a 15minutová města. A zelené pasy.

M: Kdybych kandidoval na prezidenta, mluvil bych o tom, že zastavíme kolaps energetiky, kolaps dopravy, kolaps zemědělství a svobody slova a medicíny, zejména dopravy… abych vám dal příklad, je to podle modelu COVID. Světová banka říká, že nebude financovat auta na benzin, máte australské banky a další korporátní banky, a ty nebudou poskytovat půjčky na auta lidem, kteří si do roku 2035 koupí auto na benzin.

Máte EU, která zakázala auta na plyn… to bylo pravděpodobně hlasování, nemyslím si, že to bylo nařízení. Ale v USA guvernér Kalifornie vydal exekutivní příkaz nevolená rada přijde s harmonogramem zákazu aut na benzin, Bidenova administrativa z toho může udělat federální mandát. Takže auta jsou nám odebírána bez hlasování veřejnosti, bez varování, maso je nám odebíráno. Bill Gates skupuje půdu, máte uměle vyráběné maso, pojídání hmyzu, kolaps zeměděství skrze závazky uhlíkové neutrality, které nyní soudy vymáhají po celé Evropě, což vidíme v Nizozemsku.

Takže nám berou maso, zemědělství s vysokými výnosy, berou nám auta na benzin, berou nám energii na základě lži, že solární a větrná energie bude levnější a bude jí více. Nic z toho se neukázalo jako pravda. Vzali nám svobodu slova na základě vládního spolčení s korporacemi. Takže to, že: „my jsme soukromá společnost, můžeme cenzurovat, ale vláda ne.“ No, ukázalo se, že vláda poslala dokumenty, které jim říkají, aby ty lidi cenzurovaly, a pak to ty soukromé společnosti udělaly. Takže tento fašismus je naším největším nepřítelem.

Každý, kdo kandiduje na úřad v Evropě nebo v USA, tohle by měl být jeho úvodní projev, co jsem právě řekl, ale slyšíte kecy, jako třeba: „potřebujeme omezení funkčního období politiků, musíme mít kognitivní testy pro lidi nad 75 let a žádné nové daně.“ Vůbec se nezabývají dnešním světem. Zabýváte se možná rokem 1990, ale jsou to všechno kecy. Donald Trump má problémy a dokonce i DeSantis má problémy. Tak uvidíme, jestli dostanou rozjm.

A mně se líbilo, jak jste v závěru knihy řekl: od velkého resetu k velkému odmítnutí.

M: Ano.

R: To je přesně ono. Nejnižší úroveň politiky ve Spojených státech měla nejvíce změn. Naštvaní rodiče, kteří se objevili na schůzích školních rad, doslova vytvořili změnu do té míry, že každé velké město, Philadelphia, Boston, New York, Washington, Baltimore, San Francisco zrušilo povinnost roušek a vakcín, protože tito naštvaní rodiče doslova změnili volby a rozrušili covidové politiky.

A New York Times uvedly, že Demokratická strana si uvědomila si, že právě státy s rodiči vedenou vzpourou proti školám a covidovému divadlu COVID vedly k těmto rozrušeným volbám, které pak vyděsily všechna tato velká liberální města, aby od covid vakcín upustila. Rodiče na nejnižším stupni školy… a byli označeni za domácí teroristy, vše se vrací k Patriot Act a 11. září, sledovací stát se obrátil proti svým vlastním. Pokud jste proti vládě USA, jste terorista. Na tom přece byla založena Amerika, na možnosti kritizovat vládu.

R: . Lidé by na to neměli zapomínat, že mají neuvěřitelnou moc, i když se jim říká, že nemají žádnou a že musí vjen poslouchat vládu. Marku, bylo to skvělé. Moc vám děkuji. Mohl bych s vámi mluvit další hodinu nebo dvě.

M: Děkuji, cením si toho.

R: Moc vám děkuji a přeji vám hodně štěstí ve vaší práci a až přijedete do České republiky, dejte mi vědět. Rád bych si s vámi dal šálek kávy.

M: Dobře. Děkuji vám.

Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 – Nové město, Opletalova

Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova
Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova

Pronájem částečně zařízeného bytu 3+kk, 68 m2 ve 4 patře s výtahem. Byt je po rekonstrukci.

Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova
Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova

V domě je garáž kterou je možno si pronajmout za dodatečný poplatek 10.000 Kč měsíčně.

Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova
Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova

Byt je zařízený, v ložnicích postele a noční stolky a šatní skříně, v obývacím pokoji TV stolek, jídelní stůl, gauč, v předsíni věšáková stěna.

Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova
Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova

Koupelna se sprchou a WC, pračka, sušička.

Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova
Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova

Kuchyň je vybavena sklokeramickou varnou deskou, digestoří, mikrovlnkou, lednicí s mrazákem, 3 barovými židlemi.

Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova
Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova

Byt je jen cca 140 m od Václavského náměstí, 280 m od stanice metra linek A a C Muzeum. a 350 m od Hlavního nádraží v Praze.

Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova
Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova

Vedle nájmu se platí vyúčtovatelná měsíční záloha na služby a energie 5000 Kč. Odběr elektřiny bude na začátku nájemního vztahu převeden na nájemce, doporučená měšíční záloha 1000 Kč. Byt je ihned volný.

Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova
Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova
Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova
Pronájem zařízeného bytu 3+kk, 68 m2, Praha 1 Nové Město, Opletalova
Vladimír Stránský

Vladimír Stránský

 Tel.: 608 11 44 11
 Mobil: +420 608 11 44 11
 E-mail: vladimir (at) atlas-reality.cz