Robert Šlachta na Radě České televize

„Šli jsme na zasedání Rady pro vysílání České televize. Od deseti hodin jsme se jí tady v Plzni zúčastnili,“ zmínil Robert Šlachta ve svém facebookovém videu.

„Troufám si říct, že tato zkušenost nebyla poslední, protože budeme komunikovat dál s radou, každopádně tam byly pasáže, které byly úsměvné, zábavné i méně úsměvné, méně zábavné, ale každopádně ta atmosféra se od samého začátku dala krájet,“ poznamenal Tomáš Sochr, který Šlachtu doprovázel.

„A já vám řeknu, co jsme tam chtěli sdělit. My jsme 30. 6., jak víte, odeslali dopis generálnímu řediteli České televize a Radě České televize a odeslali jsme dopis s tím, že už v roce 2020, někdy v únoru, dostal generální ředitel a Rada České televize, tehdy premiér Babiš, tehdy primátor Hřib, anonym, kdy v tom anonymu byla podrobně popsána nějaká reportáž, která měla nějakým způsobem vznikat – a my jsme požádali generálního ředitele, nebo požádali jsme Radu České televize, aby se k tomu nějakým způsobem vyjádřili, a generálního ředitele jsme požádali ještě navíc podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, aby nám zodpověděl některé otázky,“ zmínil Šlachta.

„Měli na to patnáct dní, my jsme to 30. 6. poslali a 15. 7. jsme dostali první část odpovědi, a z té první části odpovědi od generálního ředitele, nebo z právního oddělení České televize, jsme se dozvěděli, že vlastně zatím nám nic neřeknou, protože potřebují víc času, a prodloužili si lhůtu o deset dní na to, aby nám tu odpověď mohli zpracovat. Deset dní, když dnes byla rada, takže já si můžu myslet, proč to prodloužili a jakým způsobem to prodloužili, na druhou stranu ke dvěma bodům se nám vyjádřili. A ten jeden bod byl, a byl docela úsměvný, protože na dotaz, jak před dvěma lety vypadala korespondence mezi generálním ředitelem a panem Wollnerem, a kdy všichni radní, premiér a primátor obdrželi informace o kauze, která nebyla odvysílána, na to nám neodpověděl a odpověděl nám jenom způsobem pan ředitel, že je to plně v kompetenci pana Wollnera, neodvysílat reportáž, ale my jsme se pouze ptali proč. My jsme se neptali na nějaké kompetence nebo něco podobného. A na to, jakým způsobem probíhala nějaká korespondence mezi panem Wollnerem a mezi panem ředitelem, na to jsme odpověď nedostali…,“ dodal Šlachta.

„Pan Wollner se s paní Dobiášovou utkali v DVTV, kde si vysvětlovali postoje, a bylo zajímavé, že paní Dobiášová v DVTV řekla, že ví o tom, že byla e-mailová komunikace mezi sekretariátem generálního ředitele a mezi Wollnerem, a na té e-mailové komunikaci, a to si poslechněte, co bylo přesně popsáno: tenhle hnus chodí na všechna nádraží. Tato informace šla z kanceláře sekretariátu generálního ředitele panu Wollnerovi. Takže já jsem se tam dnes ptal a ptal jsem se generálního pana ředitele, jaký podnět je hnus. Jak došel k závěru, že jde o hnus? Jestli primátor, premiér jsou všechna nádraží, nebo co tím myslel, a chtěl jsem pouze odpověď od pana generálního ředitele, ředitele ČT, jestli odpovídal poté… Nebo pan Wollner odpověděl na to, co mu odeslali, bohužel jsem se k této informaci nedostal,“ zmínil Šlachta.

„Ve svém vyjádření generální ředitel České televize ještě k jednomu bodu napsal, že nebude vyjadřovat názory a spekulace pouze z České televize, kdy jsme se ptali, zda jsou dvě zaměstnankyně České televize z Reportérů České televize, jestli jsou ve střetu zájmů. Na základě těchto odpovědí, v podstatě těch, se kterými se nemůžeme ztotožnit, tak účelem našeho vystoupení bylo i rozšíření těchto dotazů, tak aby bylo v zápise jednání Rady České televize, to znamená, že jsme některé dotazy přeformulovali tak, aby byly patrné a nebylo to o sdělování názorů České televize, a také jsme je samozřejmě doplnili, protože nás potom zajímala i finanční stránka odvysílané reportáže, o které – a to nás překvapilo velmi, pan generální ředitel České televize tvrdí, že nikdy nevznikla,“ doplnil Šlachtu Sochr.

„Určitě nezůstaneme stát a jdeme určitě do toho dál, protože kromě toho, že zažádáme o další informace ohledně finančních prostředků, které byly vynaloženy na reportáž, zažádáme, a dneska se to píše a dnes odešleme datovou schránkou o tom, kolik reportáží bylo zpracováváno Českou televizí ve zpravodajství týkajících se dopravního podniku do 30. 11. 2018. A kolik reportáží bylo od 1. 12. 2018 do současné doby. A to datum je pro nás strašně důležité, protože v ten okamžik se dostal na post generálního ředitele dopravního podniku pan Witowski, který vlastně byl tehdy ve vztahu manželském s paní Witowskou z České televize, a chceme vidět, jakým způsobem se Česká televize k tomuto nějakým způsobem postaví,“ dodal Šlachta. „V tom my vidíme jednoznačně střet zájmů… Pan Wollner v DVTV říkal, že paní Snopová, která žije s dalším vysokým manažerem dopravního podniku a je vlastně zástupkyně pana Wollnera, takže když se vlastně projednávaly reportáže o dopravním podniku, tak vlastně odcházela za dveře, a paní Dobiášová, autorka reportáže, mluví o tom, že za ní paní Snopová chodila do střižny kontrolovat, jak vypadá sestřih rerportáže. Už tady tomu v České republice nerozumím,“ dodal Šlachta.

Sochr pak hovořil ještě o posudcích. „Vy, co jste sledovali ten rozhovor s panem Wollnerem, tak přesně to bylo o těch posudcích, kdy jsme se dozvěděli o tom, že nutil v podstatě tvůrce té neodvysílatelné reportáže, aby zpracovali nebo si nechali zpracovat další posudky,“ poznamenal. „Celý ten příběh nebyl o žádných posudcích. Figuroval v tom posudek, který byl zásadní, a ten byl vadný v tom, že nepodléhal podmínkám ze zákona a neměl žádnou doložku podle občanského soudního řádu, kde znalec v podstatě přebírá trestněprávní zodpovědnost při zpracování posudku. Bylo v posudku jasně napsáno, že nemůže být použit pro prodej pozemků hlavního města Prahy, a byly tam další a další náležitosti, které v podstatě ten posudek postrádal tak, aby byl použitelný pro to, pro co použitelný v podstatě byl,“ dodal Sochr. Šlachta dodal, že se bude ptát podle § 106 také na to, jaké další posudky požadoval pan Wollner po paní Dobiášové.