Polsko dává Německu ultimátum na reparace

Polsko požaduje od německých daňových poplatníků 1300 miliard eur na druhou světovou válku. Nyní chce vláda ve Varšavě zatáhnout Německo před všechny mezinárodní instituce. Náměstek ministra zahraničí otevřeně vyhrožuje.

Náměstek polského ministra zahraničí Arkadiusz Mularczyk
Náměstek polského ministra zahraničí Arkadiusz Mularczyk

Náměstek polského ministra zahraničí Arkadiusz Mularczyk dal federální vládě ultimátum s ohledem na nedávno vznesené požadavky na reparace. „Německo má nyní na výběr: buď si sedne s Polskem k jednacímu stolu, nebo toto téma předneseme na všech mezinárodních fórech – v OSN, v Radě Evropy a v Evropské unii,“ řekl podle agentury Reuters. dpa.

V září Varšava požadovala od Německa reparace ve výši 1,3 bilionu eur za škody způsobené ve druhé světové válce. Před několika týdny se mezinárodně aktivizovala také polská vláda. V oficiální nótě oslovila 51 států EU, NATO a Rady Evropy, aby podpořila pochopení pro její požadavky. Kromě toho se Polsko chce zaměřit na bilaterální jednání a plánování mezinárodní konference s dalšími údajně postiženými zeměmi.

Arkadiusz Mularczyk v Berlíně
Arkadiusz Mularczyk v Berlíně

Německá federální vláda se odvolává na dohodu dva plus čtyři

„Německá federální vláda nemůže tuto záležitost odložit do příštích voleb,“ stěžoval si Mularczyk, který je také oficiálním polským komisařem pro reparace. „Na toto téma se musí vést dialog, jinak by to bylo pro naše sousedství velmi špatné.“ Zdůraznil také „zásadní“ nepolitický význam požadavku, protože jde také „o důstojnost Polska“.

Německá federální vláda vidí otázku reparací jako definitivně vyřešenou. Odvolává se přitom na Smlouvu dva plus čtyři z roku 1990. Mulartczyk na druhou stranu kritizoval Německo za politiku „zatajování, promlčení a zapomínání“, která se uplatňovala od 50. let. Politik varoval, že „mezi Německem a Polskem by se nemělo nic zametat pod koberec“.

To bude drahé! Majitelé domů se brzy bez tepelných čerpadel neobejdou

O použití tepelného čerpadla se stará řemeslník
O použití tepelného čerpadla se stará řemeslník

Od roku 2025 plánuje Německá federální vláda zavést povinné vytápění domů obnovitelnými energiemi. Toho lze dosáhnout pravděpodobně pouze pomocí tepelných čerpadel. I když se vedou spory o tom, jak ekonomicky mohou být instalovány, trh již zažívá boom.

Doprava a budovy jsou dva sektory, kterými chce nová Německá federální vláda do roku 2030 ušetřit obzvlášť velké množství emisí CO2. To, co lze realizovat v první oblasti s elektromobily, lepším železničním spojením a menším počtem vnitrostátních letů, ovlivňuje oblasti izolace a vytápění ve druhé oblasti. Budovy by na jednu stranu měly spotřebovávat méně energie, protože méně uniká, ale na druhou stranu by měly být vytápěny ekologičtěji. Celkově by emise CO2 ve stavebnictví měly klesnout ze 120 milionů tun v roce 2020 na 67 milionů tun v roce 2030. Naposledy trvalo snížení emisí kolem 50 procent 20 let, nyní by další etapa měla fungovat za deset let.

Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích
Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích

Součástí klimatického plánu proto je, že topné systémy instalované v Německých budovách od roku 2025 mají být provozovány s minimálně 65 procenty obnovitelných energií. To je obrovská změna, protože v roce 2019 bylo ještě 48 procent německých bytů vytápěno zemním plynem a 26 procent naftou. Oba typy budou brzy odstraněny. Technicky lze 65procentní podíl realizovat dvěma způsoby: buď domácnosti využívají dálkové vytápění, kdy se odpadní teplo odvádí například ze spaloven odpadu, nebo topí elektřinou.

Jak fungují tepelná čerpadla

Pro druhý případ existují tepelná čerpadla . V Německu je již nainstalován zhruba jeden milion a očekává se, že za deset let se jejich počet šestinásobně zvýší. Tepelné čerpadlo v zásadě funguje obráceně než chladnička. Chladivo v potrubním systému absorbuje teplo z okolí – buď ze spodní vody, vzduchu nebo země – a uvolňuje ho do radiátorů a teplé vody v domě. Chladivo musí být čerpáno potrubím a stlačováno, což zase vyžaduje elektřinu. Pokud alespoň 65 procent této elektřiny pochází z obnovitelných energií, je splněna podmínka plánu ochrany klimatu federální vlády.

Z hlediska životního prostředí existuje jen málo obav z této techniky. Tepelná čerpadla sama o sobě neprodukují žádné emise. Jsou nenáročné na údržbu a vydrží minimálně 20 let, než se musí vyměnit, a při dobré péči vydrží mnohem déle.

Tolik stojí tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla jsou ale drahá. Spotřebitelské poradenské centrum vyčíslilo samotný nákup a instalaci na 9 000 až 14 000 eur v závislosti na verzi . Hybridní topné systémy, ve kterých je pouze část tepla dodávána přes čerpadlový systém a další část prostřednictvím zemního plynu, jsou zhruba o polovinu dražší. Nákup je však jen částí vysokých nákladů na tepelné čerpadlo . Druhým jsou operace.

Jak bylo uvedeno výše, tepelné čerpadlo běží na elektřinu. I bez současného zdražování na trhu s elektřinou je to v Německu drahé, protože elektřina je zde výrazně dražší než v jiných zemích. Podle výrobce Bosch stojí průměrné tepelné čerpadlo v domě o rozloze 120 metrů čtverečních kolem 1000 eur ročně na vytápění a ohřev vody, plus kolem 100 eur na údržbu.

I když je to výrazně méně než vytápění plynem, které stojí přibližně 2 000 eur ročně na stejnou plochu, majitelům domů stále trvá až 14 let, než přejdou na tepelné čerpadlo. To však platí pouze pro příznivý případ novostavby, která je zateplena podle nejnovějších norem. U starých budov odborníci ze spotřebitelských poraden loni na podzim spočítali , že samotná instalace tepelných čerpadel se prostě finančně nevyplatí.

Jak chce federální vláda učinit konverzi atraktivní

Federální vláda tomu chce čelit dvěma opatřeními. Za prvé, vysoké ceny elektřiny by měly klesnout kvůli masivní expanzi obnovitelných energií, zatímco fosilní paliva jako ropa a plyn jsou stále dražší. Ale ještě důležitější: Instalace ekologických tepelných čerpadel se důrazně doporučuje. Prostřednictvím Spolkového úřadu pro ekonomiku a kontrolu exportu (BAFA) mohou zájemci získat zpět až 35 procent nákladů na pořízení a instalaci, při přechodu z olejového vytápění na tepelné čerpadlo dokonce až 45 procent.

Nabídka je na vzestupu: V prosinci BAFA obdržela 42 269 žádostí, z toho 19 500 na výměnu olejového topení. To bylo téměř o 70 procent více než v září, poslední měsíc před parlamentními volbami. Počet žádostí o výměnu olejového topení se za pouhé tři měsíce více než zdvojnásobil. Podle BAFA bylo v roce 2021 vynaloženo kolem 1,43 miliardy eur na dotacích. V roce 2020 to bylo jen 0,566 milionu eur. Celkem dala federální vláda k dispozici až pět miliard eur.

„S financováním tato opatření, která dávají smysl z ekologického hlediska, dávají smysl i ekonomický z pohledu investora,“ říkají odborníci ze spotřebitelských poraden. Ještě lepší je, když majitelé domů využijí instalaci tepelného čerpadla ve staré budově pro komplexní energetickou renovaci.

Přechod energie: přijata Německá národní vodíková strategie

Přechod energie: přijata národní vodíková strategie
Přechod energie: přijata národní vodíková strategie

Německá federální vláda rozhodla o národní vodíkové strategii. Vodík by se měl stát čistým zdrojem energie budoucnosti. Vyrobení vyžaduje spoustu energie. Bez rozšíření obnovitelných energií to nebude fungovat.

Německo se chce stát mistrem světa v oblasti vodíku, němečtí ekonomičtí politici se na tom do značné míry shodují. Německá vládní národní vodíková strategie však již dlouhou dobu přichází. Skutečnost, že nyní stejně přichází, je také vedlejším účinkem balíčku hospodářských stimulů proti koronské krizi.

Vodík a obnovitelné energie
Spolkový ministr hospodářství Peter Altmaier (CDU) hovořil o nové kvalitativní úrovni pro energetický přechod. Toho lze dosáhnout dlouhodobým použitím „zeleného vodíku“. Německo se zde chce stát lídrem na trhu. Do roku 2030 má být vybudována kapacita elektrolýzy pět gigawattů a do roku 2040 tento podíl zvýšen na deset gigawattů. Vodík však musí být také dovážen.

Je vodík vhodným motorem pro budoucnost? | Vysvětluje Possoch
Ministr pro rozvoj Gerd Müller (CSU) proto spoléhá na úzkou spolupráci s Afrikou. Bez afrického slunce by Německo nemohlo dosáhnout svých cílů v oblasti klimatu, uvedl Müller. „Zelený vodík“ a jeho deriváty, jako je methanol, by se mohly stát čistým olejem zítřka.

Spolková ministryně životního prostředí Svenja Schulze (SPD) zdůraznila, že obnovitelné energie se v Německu výrazně rozšíří. Z dlouhodobého hlediska je pro klima dobrý pouze vodík ze 100 procent obnovitelných energií.

Aiwanger: „Již plně v práci“
Bavorský ministr hospodářství Hubert Aiwanger uvítal vodíkovou strategii. V „B5 aktuell“ vedoucí svobodných voličů odkázal na Bavorské vodíkové centrum v Norimberku a uvedl, že Svobodný stát začal vyvíjet palivové články brzy. V centru by vědci pracovali se společnostmi a sdruženími na dosažení rozvoje a vytváření sítí s průmyslem. „Trochu jsme pečeně ucítili před Spolkovou republikou Německo a už jsme plně v práci,“ řekl Aiwanger. Cílem jsou výrobky „Made in Bavaria“, které se těší dobré pověsti po celém světě. Ministr hospodářství doufá, že bude moci navázat na úspěchy bavorského automobilového průmyslu.

Vysoké energetické nároky na výrobu vodíku
Cíl federální vlády: využívat vodík jako zdroj energie při výrobě oceli, v těžkém provozu nebo v chemickém průmyslu, kde fosilní paliva dodnes znečišťují životní prostředí. Energie potřebná k výrobě vodíku je obrovská. Má-li zůstat klimaticky neutrální, nebude to fungovat bez rozšiřování obnovitelných energií.

Vodík se má vyrábět především zelenou elektřinou – získávanou ze solárních systémů, větrných turbín nebo jiných elektráren. S tímto proudem lze vodu rozdělit na kyslík a vodík pomocí elektrolýzy. To se provádí lokálně v konstrukčních systémech velikosti kontejneru.

Cílem je průmyslová výroba vodíku
V budoucnu však bude výroba zeleného vodíku realizována také v průmyslovém měřítku. Takto získaný vodík lze poté použít například v elektrických automobilech s palivovým článkem na palubě. Tím se vodík přemění zpět na elektřinu, která pohání elektromotor. Vodík lze také přivádět do sítě zemního plynu – pouze v malých částech, čistý, ale také chemicky zpracovaný ve velkém množství. To by umožnilo využívat rozsáhlou a již existující infrastrukturu k přepravě vodíku – a odlehčit energetické sítě. V místě určení by pak vodík mohl znovu pohánět plynové turbíny, které vyrábějí elektřinu nebo se používají k vytápění. Zelená elektřina by mohla využívat vodík – jako nosič energie – k převzetí podstatných částí dodávek energie.

Jádro ekonomické efektivity
Ekonomická účinnost však v současné době stále způsobuje potíže – protože ztráty z přeměny elektřiny na vodík a zpět jsou stále velmi vysoké. Kromě toho stále není zdaleka dost zelené elektřiny na pokrytí mobility a vytápění. Podle TÜV-Süd není vodíková ekonomika mimochodem nebezpečnější než dnešní ekonomika založená na ropě, benzínu a zemním plynu. Nemluvě o zdravotních rizicích uranu nebo uhlí.

Obchodní sdružení pro vyšší rychlost
Teprve nedávno Asociace německých konstruktérů strojů a zařízení VDMA a další sdružení požádali spolkového ministra hospodářství Altmaiera o vyslání zpožděného signálu a vytvoření nezbytné plánovací bezpečnosti s Národní strategií pro vodík. Sdružení ocelářského průmyslu, nazvané vodíková strategie federální vlády, dnes představilo důležitý mezikrok na cestě k klimaticky neutrální ekonomice.

Pokud bude důsledně implementována vodíková strategie, očekává společnost Siemens AG posílení Německa jako průmyslového místa.