Přechod energie: přijata Německá národní vodíková strategie

Přechod energie: přijata národní vodíková strategie
Přechod energie: přijata národní vodíková strategie

Německá federální vláda rozhodla o národní vodíkové strategii. Vodík by se měl stát čistým zdrojem energie budoucnosti. Vyrobení vyžaduje spoustu energie. Bez rozšíření obnovitelných energií to nebude fungovat.

Německo se chce stát mistrem světa v oblasti vodíku, němečtí ekonomičtí politici se na tom do značné míry shodují. Německá vládní národní vodíková strategie však již dlouhou dobu přichází. Skutečnost, že nyní stejně přichází, je také vedlejším účinkem balíčku hospodářských stimulů proti koronské krizi.

Vodík a obnovitelné energie
Spolkový ministr hospodářství Peter Altmaier (CDU) hovořil o nové kvalitativní úrovni pro energetický přechod. Toho lze dosáhnout dlouhodobým použitím „zeleného vodíku“. Německo se zde chce stát lídrem na trhu. Do roku 2030 má být vybudována kapacita elektrolýzy pět gigawattů a do roku 2040 tento podíl zvýšen na deset gigawattů. Vodík však musí být také dovážen.

Je vodík vhodným motorem pro budoucnost? | Vysvětluje Possoch
Ministr pro rozvoj Gerd Müller (CSU) proto spoléhá na úzkou spolupráci s Afrikou. Bez afrického slunce by Německo nemohlo dosáhnout svých cílů v oblasti klimatu, uvedl Müller. „Zelený vodík“ a jeho deriváty, jako je methanol, by se mohly stát čistým olejem zítřka.

Spolková ministryně životního prostředí Svenja Schulze (SPD) zdůraznila, že obnovitelné energie se v Německu výrazně rozšíří. Z dlouhodobého hlediska je pro klima dobrý pouze vodík ze 100 procent obnovitelných energií.

Aiwanger: „Již plně v práci“
Bavorský ministr hospodářství Hubert Aiwanger uvítal vodíkovou strategii. V „B5 aktuell“ vedoucí svobodných voličů odkázal na Bavorské vodíkové centrum v Norimberku a uvedl, že Svobodný stát začal vyvíjet palivové články brzy. V centru by vědci pracovali se společnostmi a sdruženími na dosažení rozvoje a vytváření sítí s průmyslem. „Trochu jsme pečeně ucítili před Spolkovou republikou Německo a už jsme plně v práci,“ řekl Aiwanger. Cílem jsou výrobky „Made in Bavaria“, které se těší dobré pověsti po celém světě. Ministr hospodářství doufá, že bude moci navázat na úspěchy bavorského automobilového průmyslu.

Vysoké energetické nároky na výrobu vodíku
Cíl federální vlády: využívat vodík jako zdroj energie při výrobě oceli, v těžkém provozu nebo v chemickém průmyslu, kde fosilní paliva dodnes znečišťují životní prostředí. Energie potřebná k výrobě vodíku je obrovská. Má-li zůstat klimaticky neutrální, nebude to fungovat bez rozšiřování obnovitelných energií.

Vodík se má vyrábět především zelenou elektřinou – získávanou ze solárních systémů, větrných turbín nebo jiných elektráren. S tímto proudem lze vodu rozdělit na kyslík a vodík pomocí elektrolýzy. To se provádí lokálně v konstrukčních systémech velikosti kontejneru.

Cílem je průmyslová výroba vodíku
V budoucnu však bude výroba zeleného vodíku realizována také v průmyslovém měřítku. Takto získaný vodík lze poté použít například v elektrických automobilech s palivovým článkem na palubě. Tím se vodík přemění zpět na elektřinu, která pohání elektromotor. Vodík lze také přivádět do sítě zemního plynu – pouze v malých částech, čistý, ale také chemicky zpracovaný ve velkém množství. To by umožnilo využívat rozsáhlou a již existující infrastrukturu k přepravě vodíku – a odlehčit energetické sítě. V místě určení by pak vodík mohl znovu pohánět plynové turbíny, které vyrábějí elektřinu nebo se používají k vytápění. Zelená elektřina by mohla využívat vodík – jako nosič energie – k převzetí podstatných částí dodávek energie.

Jádro ekonomické efektivity
Ekonomická účinnost však v současné době stále způsobuje potíže – protože ztráty z přeměny elektřiny na vodík a zpět jsou stále velmi vysoké. Kromě toho stále není zdaleka dost zelené elektřiny na pokrytí mobility a vytápění. Podle TÜV-Süd není vodíková ekonomika mimochodem nebezpečnější než dnešní ekonomika založená na ropě, benzínu a zemním plynu. Nemluvě o zdravotních rizicích uranu nebo uhlí.

Obchodní sdružení pro vyšší rychlost
Teprve nedávno Asociace německých konstruktérů strojů a zařízení VDMA a další sdružení požádali spolkového ministra hospodářství Altmaiera o vyslání zpožděného signálu a vytvoření nezbytné plánovací bezpečnosti s Národní strategií pro vodík. Sdružení ocelářského průmyslu, nazvané vodíková strategie federální vlády, dnes představilo důležitý mezikrok na cestě k klimaticky neutrální ekonomice.

Pokud bude důsledně implementována vodíková strategie, očekává společnost Siemens AG posílení Německa jako průmyslového místa.