Geografie Jihoafrické republiky

Jihoafrická republika
Jihoafrická republika

Jihoafrická republika leží mezi 22 ° a 35 ° jižní šířky a 16 ° a 33 ° východní délky a je nejjižnější zemí afrického kontinentu, ohraničenou na jihu 2800 kilometry pobřeží jižního Atlantiku a Indického oceánu. Na severu jsou země Namibie, Botswana a Zimbabwe; a na východ a severovýchod Mozambik a Svazijsko. Malé království Lesotho je obklopeno Jihoafrickou republikou.

Kapské Město - Destinace v Jihoafrické republice
Kapské Město – Destinace v Jihoafrické republice

Velká část vnitrozemí Jižní Afriky je rozlehlá, relativně plochá náhorní plošina obklopená Velkým srázem, jehož východní a nejvyšší úsek je známý jako Drakensberg, jehož součástí je Mafadi ve výšce 3450 m (11 320 ft), což je nejvyšší vrchol v Jižní Afrika. Tato řídce osídlená náhorní plošina je většinou suchá křovina (Great Karoo), která je směrem k severozápadu podél pouště Namib stále suchší.

Geografie Jihoafrické republiky
Geografie Jihoafrické republiky

Severně od Johannesburgu klesá nadmořská výška a ze dobře zavlažované a hustěji osídlené zemědělské půdy Highveldu se stává níže položený Bushveld, oblast smíšeného suchého lesa a divoké zvěře. Na východě se horký a suchý Lowveld – včetně Krugerova národního parku v provinciích Limpopo a Mpumalanga – táhne směrem k Indickému oceánu, kde jsou vysoké a vlhké teploty a běžné je subtropické zemědělství.

Přehled vlády
Politická situace

Jihoafrická republika je mladá, relativně stabilní demokracie, v níž dominuje jedna politická strana. Jacob Zuma se stal prezidentem v květnu 2009 po vítězství ANC v anketách, které zajistilo 65,9% lidového hlasování. K moci se dostal s podporou trojstranné aliance složené z Jihoafrické komunistické strany (SACP), Kongresu jihoafrických odborových svazů (COSATU) a ANC.

Skupina mladých Jihoafričanů na pláži
Skupina mladých Jihoafričanů na pláži

V roce 2012 byl znovu zvolen do druhého pětiletého funkčního období jako prezident ANC, čímž s velkým náskokem porazil svého jediného rivala a zástupce Kgalemu Motlanthe. Cyril Ramaphosa (prominentní postava v jihoafrické podnikatelské komunitě a politik, aktivista a vedoucí odborů) byl zvolen místopředsedou ANC, následoval Motlanthe, který poté, co prohrál se Zumou, odmítl druhé funkční období.

Poslední všeobecné volby se konaly v květnu 2014, aby se v každé provincii zvolilo nové národní shromáždění a nové provinční zákonodárné sbory. Jednalo se o páté volby konané v Jižní Africe za podmínek všeobecného volebního práva pro dospělé od konce éry apartheidu a také první konané od smrti Nelsona Mandely.

[Zdroj – FCO Overseas Business Risk / gov.uk, srpen 2017]
Lidská práva

Lidská práva v Jižní Africe jsou chráněna ústavou z roku 1996, která je považována za jednu z nejprogresivnějších na světě, protože zaručuje také hospodářská, sociální a kulturní práva.

Lidská práva v Jižní Africe
Lidská práva v Jižní Africe

Země má silné odhodlání dodržovat lidská práva a má statutární kontrolní orgány, jako je Jihoafrická komise pro lidská práva, která chrání práva zaručená ústavou.

Jihoafrická republika je signatářem různých mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv, včetně Všeobecné deklarace lidských práv; Africká charta lidských práv a práv národů; Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech; a prohlášení OSN o sexuální orientaci a genderové identitě.

Summit mládeže o lidských právech v Africe
Summit mládeže o lidských právech v Africe

Přes silnou ústavní ochranu Jihoafrické republiky v oblasti lidských práv a její relativní úspěch při poskytování základních služeb se vláda i nadále snaží vyhovět požadavkům na hospodářská a sociální práva. Problémy, jako je nezaměstnanost, korupce a ohrožení svobody projevu, nadále znepokojují mnoho občanů. Nadměrná síla ze strany policie je přetrvávajícím problémem, stejně jako obavy ohledně zacházení s migranty, uprchlíky a žadateli o azyl a výsledné násilí xenofobie.

Summit mládeže o lidských právech v Africe

Jihoafrická republika nadále hraje důležitou, ale nekonzistentní roli při prosazování práv lesbických, gayů, bisexuálů a transsexuálů.

[Zdroj – FCO Overseas Business Risk / gov.uk]

Ekonomický přehled
I když stále existují problémy s nezaměstnaností, chudobou a nerovností, Jižní Afrika je nejsofistikovanější a nejrozvinutější ekonomikou v Africe a má některé špičkové společnosti v oblasti financí, nemovitostí a obchodních služeb, výroby a velkoobchodu a maloobchodu. Jihoafrická republika je „bránou do Afriky“ pro investory díky své komparativní propracovanosti, snadnému podnikání, kontinentálním odborným znalostem a schopnosti působit jako základna pro kritické služby (např. Audity) pro podnikání na zbytku kontinentu.

Pokud máte zájem o export do Jihoafrické republiky, kontaktujte poradce pro vývoz z Jihoafrické republiky pro mezinárodní obchod (DIT) na adrese: https://www.contactus.trade.gov.uk/enquiry/topic.

Kontaktujte UK Export Finance (UKEF) ohledně financování obchodu a pojistného krytí pro britské společnosti, viz: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-export-finance. Můžete také zkontrolovat aktuální pozici obálky UKEF pro Jižní Afriku: https://www.gov.uk/guidance/country-cover-policy-and-indicators#south-africa.

[Zdroj – DIT / UKEF / gov.uk]
Klíčový ekonomický vývoj

Nezaměstnanost zůstává obrovskou výzvou s oficiálním číslem 26,7%, ale skutečná hodnota je pravděpodobně blíže 40%. Dvě třetiny všech nezaměstnaných jsou mladší 35 let. Předpokládaná míra růstu Národní pokladnice nedosahuje úrovně 6%, kterou analytici věří, že země musí zvládnout svou neústupně vysokou úroveň nezaměstnanosti.

Víceletý program kapitálových výdajů jihoafrické vlády (v hodnotě 90 miliard GBP) se pokouší řešit úzká místa infrastruktury v oblasti energetiky, dopravy a vody. Předpokládá se, že program infrastruktury vytvoří krátkodobá pracovní místa a také poskytne infrastrukturu potřebnou k tomu, aby ekonomika z dlouhodobého hlediska rostla rychlejším tempem.