Národní banka pro zahraniční ekonomické záležitosti Republiky Uzbekistán

Dekretem prvního prezidenta naší země I. Karimova v září 1991 byla zřízena Národní banka pro zahraniční ekonomické záležitosti Republiky Uzbekistán.

Na základě výnosu prezidenta Republiky Uzbekistán č. PP-4540 ze dne 30. listopadu 2019 o opatřeních k přeměně organizační formy Národní banky zahraničních ekonomických věcí Republiky Uzbekistán z Jednotného podniku na akciovou společnost Uzbecká národní banka byla transformována na akciovou společnost.

Akcionáři NBU JSC jsou Ministerstvo financí a Fond pro obnovu a rozvoj Republiky Uzbekistán.

Poslání a rozsah NBU JSC zahrnují:
aktivní půjčky na velké investiční projekty v prioritních sektorech ekonomiky se zapojením zahraničních úvěrových linek, zdroje na mezinárodních kapitálových trzích, fondy zahraničních investorů; zavedení inovativních finančních produktů ke zlepšení kvality a podmínek služby; bankovní služby malým podnikům a soukromému podnikání, jakož i finanční poradenství a informační podpora v zahraniční ekonomické činnosti; rozvoj služeb retailového bankovnictví pro lidi, zavádění nových bankovních služeb, včetně služeb prostřednictvím informačních a komunikačních technologií; diverzifikace zdrojů určených k financování bank primárně prostřednictvím mobilizace dlouhodobých prostředků v národní měně; rozvoj sortimentu produktů a rozšiřování geografie obchodu a financování vývozu, jakož i podpora programů pro rozvoj exportního potenciálu republiky, jakož i poradenské služby vývozcům; služby investičního bankovnictví korporátním klientům, včetně služby emise cenných papírů a umisťování na domácí a zahraniční trhy.