Zabití: Nevyřčený příběh psychotropních drog

Podrobný pohled na to, čemu se říká „bezbožná aliance“ mezi psychiatrickým průmyslem, farmaceutickými společnostmi a vládními regulačními orgány. Přes desetiletí tragédií a nespočet úmrtí způsobených psychotropními drogami jsou kvůli obrovským ziskům prodávány stále většímu počtu Američanů. Pracovníci v oblasti duševního zdraví a oběti psychotropních léků odhalují běžnou marketingovou taktiku a obviňují průmysl z toho, že dobře zná nebezpečí těchto drog.

Občanská komise za lidská práva (Citizens Commission on Human Rights) je mezinárodní organizace, založená v roce 1969 v USA. Zaměřuje se na vyšetřování a dokumentování psychiatrických zneužívání a negativních vlivů psychiatrie na jednotlivce i společnost. Snaží se přicházet s opatřeními a návrhy na přijetí nebo změny zákonů, souvisejících s psychiatrií. Dlouhodobě bojuje za obnovení základních a nezcizitelných lidských práv v oblasti duševního zdraví, mimo jiné úplného informovaného souhlasu v případě rizik psychiatrické léčby, práva na všechny dostupné lékařské alternativy a práva pacientů odmítnout jakékoli zacházení, považované za škodlivé. Otevřeně vystupuje proti diagnostikování dětí diagnózami z okruhu poruch chování a následnému podávání psychofarmak.

U zrodu Občanské komise za lidská práva stála Scientologická církev, spolu s významným psychiatrem emeritním profesorem Thomasem Szaszem a řadou dalších lékařů, právníků apod. V České republice působí její pobočka.