Výbor pro parlamentní spolupráci mezi Ruskem a EU

Zřízen v souladu s článkem 95 dohody o partnerství a spolupráci mezi Ruskem a EU. Ruskou stranu zastupují členové Federálního shromáždění Ruské federace. EU je zastoupena členy delegace Evropského parlamentu v Rusku.

Výbor se schází dvakrát ročně v Bruselu, ve Štrasburku nebo v Moskvě na rotační bázi. Všechna zasedání se konají pod společným předsednictvím vedoucích delegací. Zasedání, kterých se zúčastní ruská delegace, trvá zpravidla dva dny. Na pozvání vedoucího delegace EU se schůzí může zúčastnit předseda Rady Evropské unie a člen komise EU odpovědné za vztahy s Ruskem. Zasedání výboru obvykle předchází schůze předsednictva, která připravuje program jednání a připravuje dokumenty k projednání ve výboru.

Účastníci výboru projednávají vztahy mezi Ruskem a EU, jejich přístupy k rozšiřování EU, dohody o plánech (ve čtyřech oblastech: hospodářství, svoboda, bezpečnost a spravedlnost, vnější bezpečnost a věda, vzdělávání a kultura); dialogu mezi Ruskem a EU o energetice; ochrana životního prostředí; lidských práv, jakož i otázek souvisejících s rozvojem konstruktivních vztahů s členskými státy EU.