Vietnam podpoří rozjezd ekonomiky stimulačním balíčkem ve výši 15,4 mld. USD

Vietnam podpoří rozjezd ekonomiky stimulačním balíčkem ve výši 15,4 mld. USD
Vietnam podpoří rozjezd ekonomiky stimulačním balíčkem ve výši 15,4 mld. USD

Dramatické zpomalení ekonomického růstu v minulém roce způsobené čtvrtou vlnou epidemie koronaviru přimělo vietnamskou vládu podpořit domácí ekonomiku dalším prorůstovým balíčkem ve výši 15,4 mld. USD. Balíček zahrnující sadu fiskálních i monetárních opatření schválil v lednu 2022 vietnamský parlament. Lze očekávat, že z opětovného rozjezdu vietnamské ekonomiky budou profitovat i české firmy. Nové příležitosti budou vznikat zejména v oblasti infrastruktury a digitální ekonomiky, kam bude směřovat největší část vietnamských vládních investic.

V roce 2021 Vietnam utrpěl díky pandemii těžké ztráty

Rok 2021 byl pro vietnamskou ekonomiku jeden z nejobtížnějších v jeho moderní historii. Zatímco v roce 2020 patřil Vietnam mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky na světě a jeho příkladný způsob kontroly šíření epidemie Covid-19 mu mohly ostatní země závidět, rozšíření virulentní varianty delta zasadilo vietnamské ekonomice tvrdou ránu. Rozsáhlé lockdowny, odstávky výroby a narušené dodavatelské řetězce způsobily ve třetím čtvrtletí dokonce první negativní růst vietnamského HDP od roku 2000. Celkový růst HDP tak v minulém roce dosáhl pouhých 2,58 %.

Čtvrtá vlna pandemie, která zasáhla Vietnam v polovině minulého roku, byla hlavní příčinou dramatického poklesu ekonomického výkonu. Epicentrem nákazy se stalo Ho Či Minovo Město a přilehlé provincie, ve kterých je soustředěna podstatná část vietnamského exportního průmyslu. Koronavirus si tak v minulém roce vybral svou daň nejen v cestovním ruchu a letecké dopravě, ale poprvé vážně zasáhl v podstatě všechny sektory vietnamské ekonomiky včetně průmyslových odvětví.

Nejpostiženějším odvětvím byl bezesporu sektor služeb, jehož ekonomický výkon v minulém roce vzrostl o pouhých 1,2 %. V rámci tohoto sektoru pak nejvíce utrpělo odvětví cestovního ruchu, které v předpandemickém období tvořilo až 10% vietnamského HDP. Zatímco až do roku 2019 navštěvovalo Vietnam ročně okolo 20 mil. turistů, v minulém roce to bylo pouze několik desítek tisíc, poté co vláda umožnila omezené návštěvy vybraných turistických destinací na jihu země. Zásadnější obrat k lepšímu v sektoru cestovního ruchu lze očekávat až od poloviny tohoto roku, kdy by měly být obnoveny mezinárodní komerční lety a umožněn vstup turistům ze všech zemí.

Vietnamskou ekonomiku tak v minulém roce držely nad hladinou především rostoucí vývozy a stabilní příliv zahraničních investic. Navzdory rozsáhlým uzavírkám vietnamských průmyslových podniků v polovině roku se podařilo udržet tempo růstu vietnamských vývozů za celý rok na 19 % a nenarušena zůstala i důvěra zahraničních investorů, kteří do vietnamské ekonomiky v minulém roce investovali zhruba stejný objem investic, jako v předchozích dvou letech (cca 20 mld. USD).

Podpůrný balíček vietnamské vlády

Vietnamská vláda se na dramatické zpomalení ekonomiky v minulém roce rozhodla reagovat zavedením dalších podpůrných opatření v celkové výši 15,4 mld. USD (4,3 % HDP). Opatření se tentokráte budou soustředit zejména na fiskální podporu (83 % schváleného rozpočtu) a v menší míře pak i na monetární stimuly (14 %) a další nezbytné systémové změny (3 %). Fiskální balíček bude zahrnovat především vládní investice do budování infrastruktury, podporu konkrétních podniků, investice do zdravotnictví a investice do tvorby nových pracovních míst. Důležitou součástí fiskálního balíčku budou také daňová opatření (slevy na dani a odklady splatnosti daní), podpora důchodového systému a navýšení vládních bankovních záruk. Monetární balíček bude obsahovat zvýhodněné vládní úvěry (subvence úrokových sazeb ve výši 0,5-1 %) a podporu restrukturalizace dluhů.

V roce 2022 se Vietnam vrátí k dynamickému růstu

Většina mezinárodních finančních institucí i nezávislých analytiků očekává, že růst vietnamské ekonomiky v tomto roce opět výrazněji zrychlí. Tempa růstu HDP by se mohla vrátit k předkrizovým hodnotám ve výši 6,5-7,5 %. Postupné otevírání vietnamské ekonomiky a změna dosavadních přísných vládních protiepidemických opatření na strategii „žití s Covidem“ umožní opětovné obnovení většiny ekonomických aktivit ve všech klíčových sektorech. Pozitivní očekávání vycházejí také s vysoké míry proočkovanosti vietnamské populace, která se v současné době pohybuje kolem 74 %.

Všeobecně je sdílen také pozitivní výhled na dlouhodobý vývoj vietnamské ekonomiky a jeho rostoucí atraktivitu pro zahraniční investory. Poměrně vysoká ekonomická a politická stabilita, nízké výrobní náklady a rostoucí spotřebitelská poptávka budou patřit k hlavním přednostem Vietnamu v příštích deseti letech. Lze proto očekávat další přesun výrobních kapacit do Vietnamu zejména z Číny, ale také z ostatních vyspělých asijských zemí včetně zemí ASEAN. O rychlejší příliv zahraničních investic do nových sektorů s vysokou přidanou hodnotou usiluje také vietnamské vláda. Nová ekonomická strategie na léta 2021-2025 schválená národním shromážděním v listopadu 2021 počítá s rozvojem digitální ekonomiky, hi-tech průmyslu a zelených technologií. V těchto odvětvích budou vznikat nové obchodní a investiční příležitosti i pro české firmy. V oblasti digitální ekonomiky a hi-tech průmyslu by mohly české firmy ve Vietnamu uspět například v segmentu e-commerce, kybernetické bezpečnosti, digitálního bankovnictví, aplikací pro e-government, automatických odbavovacích systémů pro veřejnou dopravu, IoT nebo chytrých řešení pro domácnosti. Mezi české environmentální technologie, které by mohly nalézt uplatnění ve Vietnamu, patří například: zařízení pro čištění a úpravu vodu, systémy kontroly rozvoden vody, vzdálené řízení rozvodu a jeho kontrola, technologie revitalizace odpadních vod a jejich další využití, systémy na monitorování kvality vody, pokročilé čistírny vody (membránová filtrace), úpravny pitné vody, desalinizační zařízení, spalovny odpadu a jejich části (spalovací pece), spalovny odpadů pro energetické využití, třídírny odpadu a zařízení na třídění odpadu, recyklační linky a recyklační technologie, malé vodní elektrárny a zařízení pro solární energetiku.

David Jarkulisch, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Hanoji