Souvislost mezi směnnými politikami a inflací; Teoretické základy a empirické poznatky: případ Mauritánie

Kurzové politiky a dichotomie režimu pevných směnných kurzů versus flexibilní systém směnných kurzů zůstávají především v rozvojových zemích aktuálním tématem.

Souvislost mezi směnnými politikami a inflací
Souvislost mezi směnnými politikami a inflací

Rozsah a opakování finančních krizí v 90. letech mají hodně společného s tímto obnoveným zájmem o ekonomickou literaturu. Inflace, která zaujímá rozhodující vrchol magického čtverce konečných cílů hospodářské politiky, byla vždy středem zájmu ekonomů i politických činitelů. Pokud změny směnného kurzu a obecné cenové hladiny nepůsobí ve vakuu, ale jsou úzce propojeny, má tato práce za cíl zdůraznit souvislost mezi směnnými politikami a inflací.

ekonomické teorie a empirické práce
ekonomické teorie a empirické práce

Ve stejnou dobu, z ekonomické teorie a empirické práce se snažíme ilustrovat tento odkaz zejména na případu Mauritánie. Ukázalo se, že při kontrastu teoretických základů jsou empirické práce smíšené. Proces rozhodčího řízení mezi směnnými režimy a výběrem nejvhodnější směnné politiky z hlediska kontroly inflace přináší do hry celou škálu parametrů, zejména cílů a omezení hospodářské politiky Evropské unie. země, velikost její ekonomiky a její míra otevřenosti. Pokud jde o Mauretánii, pokud výsledky ekonometrických testů ukazují dostatečně silné spojení mezi směnným kurzem a inflací, nezdá se, že by byl režim směnného kurzu určující. Kvůli převratnosti měny