Průběh globalizace trhu s potravinami

V současnosti nejvýraznější celosvětový trend – globalizace, která je definována jako vytváření globálních finančních, energetických, informačních,
obchodních a pracovních toků. Globalizace formuje i trh s potravinami. pojem globalizace neoznačuje pouze homogenizaci mnoha jevů po celém světě, nejčastěji spojovanou asi se známými případy potravinářských podniků McDonald ‚či Coca Cola. Tyto jsou pouze jedněmi z mnoha jejích různých forem a projevů (Daniels et al. 2001). samotná produkce jídla byla dokonce považována za nástroj globalizace, řízený nadnárodními firmami se semeny a chemikáliemi potřebnými v zemědělství (Niles a Roff 2008). Ve své podstatě globalizace znamená celosvětový rozsah a provázanost vztahů a procesů, probíhajících na jednotlivých místech v různé intenzitě a s rozličnými důsledky určenými místními podmínkami. Ekonomická globalizace vede vývoj světové ekonomiky k celku, který je vnitřně strukturován (Cihelková et al. 2001).