Přepravované zboží – smluvní transport

Mnozí začínající živnostníci a malé stavební firmy stojí před náročným otázkou, jak si koupit to správné auto pro své podnikání. Výběr užitkových vozidel je velký a všechny nabídky prodejců vypadají na první pohled lákavě. Jelikož koupě automobilu znamená nemalou investici, třeba definitivní volbu konkrétní značky a typu vozidla pořádně zvážit.

pojištění nákladu

Standardní pojištění majetku poskytuje krytí pro movité věcí na přesně vymezeném místě pojištění, uvedeném v pojistné smlouvě. V případě, že pojištěný majetek toto místo opustí, není již dále pojištěním krytý. Pojištění nákladu představuje prodloužení pojistného krytí vašeho majetku i během jeho přepravy z jedné jednotky do druhé, ze skladu k zákazníkovi, do místa opravy apod.

Pokud si běžně přepravujete svůj vlastní zboží, zásoby, hotové výrobky nebo jiný majetek na vlastních silničních vozidlech, tak právě vám nabízíme pojištění nákladu.

Pojištění kryje:

• poškození
• zničení v důsledku dopravní nehody nebo živelné události
• krádež a loupež

Pojištění odpovědnosti za škodu dopravce v silniční nákladní dopravě

Pojištění je určeno silničním dopravcům, kteří se zabývají přepravou zboží. I když přepravované zboží není jejich majetkem, musí zajistit, aby příjemce obdržel nepoškozené zboží. Dopravce totiž nese odpovědnost za poškození, zničení a ztrátu zásilky již od momentu jejího převzetí od odesílatele.

Míra odpovědnosti za škodu se liší podle toho, zda se jedná o mezinárodní nebo vnitrostátní dopravu. V mezinárodní silniční nákladní dopravě odpovědnost za škodu upravuje mezinárodní Úmluva CMR, který je nadřazený Slovenské právu. Podle Úmluvy CMR je dopravce povinen odškodnit vlastníka přepravovaného zboží za každý kilogram zničeného, ​​poškozeného nebo ztraceného zboží částkou 8,33 SDR (přibližně 400 Kč). Navíc musí uhradit i přepravní, cla a jiné výdaje spojené s přepravou zásilky.

K vnitrostátní silniční nákladní dopravě je míra odpovědnosti za škodu dopravce určena obchodním zákoníkem. Na rozdíl od mezinárodního silničního nákladního dopravce je však dopravce ve vnitrostátní přepravě povinen vlastníkovi přepravovaného zboží nahradit cenu, kterou měl zboží v době jeho předání dopravci.