Práce“ lesa při zavlažování krajiny v suchých obdobích začíná v zimě

„Práce“ lesa při zavlažování krajiny v suchých obdobích začíná v zimě, kdy si les vytváří větší zásoby vody v sněhu oproti pokácených ploše. Je to dáno menší účinností teploty vzduchu na tání sněhu, vyloučením odvátí sněhu i pomaleji probíhající přeměnou sněhu na jiné skupenství. Sněhová a později i dešťová voda doplňuje zásoby podzemních vod díky tomu, že les zmenšuje povrchový odtok a přeměňuje jej v odtok podpovrchový. Tyto zásoby pomáhají udržet přiměřené průtoky vody v tocích v období sucha. Les navíc „pročesává“ mlhy, které se srážejí v korunách jeho stromů a těmito „horizontálními“ srážkami doplňuje klasické srážky a umožňuje zemi lépe přežít suché období.

Vyrúbané povodí nemá z deštivého období dostatečné zásoby podzemních vod. Tento deficit se může postupně zvětšovat, pokud trvají suché období několik let po sobě. Země je postupně vysušována, původní vegetace začne podléhat škůdcům, což způsobí další úbytek vody v zemi. Na územích s dostatečnou lesnatostí začne přibývat srážek a naopak ve vysušených oblastech jich bude ještě více ubývat. Celkové množství srážek se sice nemění, ale jejich rozdělení v zemi je velmi nerovnoměrné. A k tomu v současné době dochází na Slovensku.