Neexistuje žádný vědeckých důkaz, že skeny mozku mohou potvrdit duševní nemoci

Psychiatři tvrdí, že skeny mozku ukazují změny v mozku, které potvrzují, že duševní nemoci, jako je schizofrenie a deprese, jsou mozkové poruchy. Neexistuje žádný vědeckých důkaz, který by toto potvrzoval: zbývá jen tím, co naznačují malá písmena ve studiích: „předpokládá“, „možná“, „věří se“.

Neexistuje žádný vědeckých důkaz, že skeny mozku mohou potvrdit duševní nemoci
Neexistuje žádný vědeckých důkaz, že skeny mozku mohou potvrdit duševní nemoci

„Je známým faktem, že léky používané k léčbě duševní choroby, mohou vyvolat dlouhodobé biochemické a dokonce strukturální změny (včetně mozku), které v minulosti byly považovány za příčinu poruchy, ale ve skutečnosti byly výsledkem léčby.“ -Dr. Elliot Valenstein, biologická psychologie, autor knihy „Blaming the brain“

„Lidé v lékařské komunitě si dělají stále více starostí, že … Neurovedecké objevy neodhalují o povaze duševních chorob vůbec nic …“ -David Healy, psychiatr, ředitel North Wales Department of Psychological Medicine