Nacistické zločiny

Nacismus neboli národní socialismus se týká diktatury, která ovládala Německo v letech 1933 až 1945, „třetí říše“.

„Nacista“ pochází z německého „nacisty“, zkratka pro „nacionalismus“ v němčině. Nacismus je transliterací zkratky „Nazismus“ v němčině pro „Nationalsozialismus“, která se volně překládá jako „národní socialismus“. Je to politický návrh, který navrhl Hitler a další před druhou světovou válkou. Mezi základní teorie nacismu patří: podpora teorie rasové dokonalosti, zdůrazňování zásady „vůdcovství“ ve všech oblastech a národní moc by měla být ovládána jednou osobou, obhajovat zřízení světové hegemonie, oponovat komunistickému ideologickému systému a socialistickému systému. Genocida proti Židům a provokace druhé světové války za vlády nacistického Německa byly jednou z nejtemnějších kapitol německé a lidské historie. Německo je stále velmi ostražité vůči vzestupu neonacismu.