Na světě je pro současnou populaci dost vody, avšak velký problém je její rozložení

Na světě je pro současnou populaci dost vody, avšak velký problém je její rozložení
Kolik by denní průtok vody ze Slovenska vystačil současnému počtu lidí v případě extrémního sucha?
Pitné zdroje jsou nám na nic, když jsou kontaminovány chemikáliemi

Voda je základním pilířem života lidí ale i celé flóry a fauny, to každý ví. Už méně víme o tom, jak na tom jsme s jejím zdroji a jak pro nás bude tato nejvzácnější surovina dostupná v blízké budoucnosti i to, že není tak úplně samozřejmostí a může přijít krize.

Je na Zemi dost vody pro všechny?
Na Zemi je v současnosti stále dost vody pro všechny její obyvatele, kterých však rapidně přibývá, zejména kvůli porodní expanzi v Africe. Průměrný průtok všech řek světa na jednoho obyvatele při počtu okolo 7 miliard obyvatel je 15 m3 (15 000 litrů) na osobu na den, uvedl v přednášce laureát ceny Fides Villiam Novák. Počet lidí se každý rok zvyšuje o 80 milionů a do roku 2100 zde má být až 11 miliard lidí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je minimální spotřeba vody pro jednu osobu na den 70 litrů.

Amazonka samotná pokrývá potřebu vody současné světové populace. Oblast Guarani v Brazílii, která je druhou největší zásobárnou pitné vody na světě, by dokázala napájet celé lidstvo po dobu 200 let. Ale co potom? Již nyní je tato oblast v ohrožení, protože si na ni dělají zálusk nadnárodní korporace Coca-Cola a Nestlé, které by ji agresivní těžbou zničili a pramenitou vodu zprznili cukrem a barvivy. Proto se nelze spokojit s tím, že vody je dost, ale třeba ji chránit a zejména regulovat množství lidské populace, což může být největší problém.

Množství vody na Zemi se nemění. Dnes pijeme stejnou vodu jako dinosauři, ovšem problém je, že voda není vždy dostupná tam, kde je potřebná, v době kdy je nutná a nemá vždy kvalitu pitné vody. Proto i dnes přes výše zmíněnému dostatku vody, množství krajiín trpí kritickým nedostatkem vody. Již v roce 2050 nebude mít přístup k vodě čtvrtina lidstva v důsledku klimatických změn.

Některé země si dělají zásoby vody již nyní

Země, které doma nemají dostatečné zdroje pitné vody, nakupují takové území v jiných především rozvojových zemích, aby si zajistily bezpečnost potravin v době krize. Současný dostatek vody neznamená, že jí můžeme plýtvat Největší množství vody, až 80% se spotřebuje v zemědělství. Osobní a komunální spotřeba tvoří jen 20%. V tabulce uvidíte, ve kterých průmyslech se voda míjí nejvíce. Vede živočišná výroba a oděvní průmysl.