Marketingová strategie při vývozu do teritoria Ruské federace

Marketingová strategie při vývozu do teritoria Ruské federace
V současnosti je obchodně-hospodářský prostor na ruském trhu náročný, konkurenční a slovenská podnikatelská sféra musí vynaložit větší manažerské úsilí, formy a metody průniku na ruský trh. Přitom se musí více orientovat na jednotlivé subjekty a regiony RF formou aktivnějších účasti na jednotlivých ekonomických fórech a v nemalé míře i využitím kontaktů z minulosti.
1. Problémy a rizika místního trhu
– Silná konkurence a etablování se na ruském trhu velkých západních firem si vynucuje pracovat pod jejich stanovenými podmínkami, které jsou pro naše malé firmy finančně těžko akceptovatelné (odklad plateb, proclívání a certifikace zboží slovenský firmou, přímá distribuce do regionů a pod.),
– většina Slovenských firem si nemůže dovolit nákladnou reklamu a propagaci v médiích, – těžkopádný byrokratický státní systém,
– zaváděny protekcionistické kroky státních orgánů z hlediska veřejných zakázek
2. Obvyklé platební podmínky, platební morálka
Ruské komerční banky nabízejí všechny druhy plateb a inkasních operací, včetně plateb dokumentárních (vývozní a dovozní akreditivy) a bankovních záruk (garanci včetně zálohové platby, garanci zabezpečení platebních závazků klienta, celní záruky apod.).
Pro slovenské exportní firmy je nejvýhodnějším a nejbezpečnějším způsobem plateb za dodávky zboží a služeb do RF platba předem. S růstem konkurence je běžná požadavky odložení platby. Při nových a nevyzkoušených partnerů je nutné trvat na úplné nebo alespoň částečné platbě předem nebo na jiném zabezpečení.
Nejběžnějším způsobem placení v zahraničním obchodě, využívaný v RF, je využití platby akreditivem. Pokud je však ruský partner obsluhován některou lokální ruskou bankou je sporné, zda i neodvolatelný dokumentární akreditiv je pro vývozce dostatečnou zárukou.
Bankám exportéra doporučujeme provádět jakékoli platby ruským partnerem prostřednictvím jen takových bank, které patří mezi první dvacítku ruských bank, nebo prostřednictvím zahraničních bank.
Centrální banka Ruské federace dohlíží na práci jednotlivých bank, a těm kterým porušují zákony a předpisy jsou odebrány licence a následně končí svoji činnost v bankovnictví.