KOŠICE dostanou JIHOVÝCHODNÍ obchvat

Národní dálniční společnost na Slovensku vypsala tendr na zhotovitele ÚSEKU R2 KOŠICE, Šaca – Košické Oľšany.

V okolí Slovenských Košic přibude téměř 40 kilometrů dálnic a rychlostních silnic. Jihovýchodní obchvat Košic na Slovensku dokončí úseky D1 Budimír – Bidovce, který právě staví Národní dálniční společnost na Slovensku a nový úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Spolu s úsekem D1 Prešov západ – Prešov jih motoristé získají souvislé napojení od hranice s Maďarskem po Ružomberok. Nový obchvat odlehčí Košice od tranzitu směřujícího na Ukrajinu, Maďarsko, Prešov i Rožňava.

Stavba „Rychlostní silnice R2 Šaca – Košické Oľšany“ byla rozdělena na dva úseky. NDS nyní vyhlásila veřejnou soutěž na výstavbu druhého, přes štrnáctikilometrový úsek rychlostní silnice R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, který přímo navazuje na rozestavěnou stavbu D1 Budimír – Bidovce. Předpokládaný termín vyhodnocení soutěže, podpisu smlouvy a následně začátku výstavby II. úseku stavby je na podzim 2019. Výstavba je plánována na tři roky. Soutěž na zhotovitele prvního, téměř sedmikilometrovém úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany plánuje NDS vyhlásit v létě 2019.

 

Předpokládaná hodnota stavebních prací II. úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany je 138,04 mil. eur. Stavba bude spolufinancována z prostředků EU ve formě grantu.

 

II. úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany v číslech
Délka rychlostní silnice: 14,262 km
Počet mimoúrovňových křižovatek: 3 ks
mimoúrovňová křižovatka Košice Jih
mimoúrovňová křižovatka Krásná
mimoúrovňová křižovatka Hrašovík
Počet mostních objektů: 13 ks
Počet odpočívadel: 1 ks