Hospodářství Německa

Německo je relativně chudé na suroviny, jeho hospodářství je zaměřeno především na průmysl a služby. Velké plochy země jsou zemědělsky využívané, ačkoli v zemědělství pracuje pouze 2 – 3% z celkového počtu zaměstnanců. Německo je s hrubým domácím produktem s velikostí 2,2 bilionu eur třetím největším národním hospodářstvím světa. Navíc je Německo největším exportérem světa.

Životní úrovní vyjádřenou Indexem lidského rozvoje je Německo na 19. místě světového žebříčku. Podle HDP na obyvatele je Německo mezi zeměmi EU na 11. místě. Toho času je německé hospodářství charakterizované relativně nízkým meziročním růstem. Tyto problémy jsou především důsledkem stagnujícího domácí poptávky. Naopak v zahraničním obchodě je Německo velmi úspěšné.