Hlavní směry hospodářství v České republice

Zemědělská výroba v České republice téměř pokrývá domácí spotřebu. V České republice se pěstuje hlavně obilí (pšenice, ječmen, kukuřice), brambory, cukrová řepa, zelenina, len a řepka. Svůj význam má i pěstování chmele a vinohradnictví. Významným produktem a i exportním zbožím je pivo. Základem živočišné výroby je chov krav, prasat a drůbeže, dále včelařství a chov sladkovodních ryb (zejména kaprů). Základem energetiky jsou uhelné a jaderné elektrárny (Temelín a Dukovany). Hlavními průmyslovými centry jsou Praha, oblast Brna, oblast Ostravy a Plzně. Mezi důležité odvětví průmyslu patří hutnictví, strojírenství, textilní průmysl, potravinářský průmysl, elektroprůmysl a výroba dopravních prostředků. Nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím je stavebnictví. Česko má hustou dopravní síť. Tahounem vývozu je automobilový průmysl.