Globální partnerství pro ochranu a přizpůsobení se změně klimatu

Globální partnerství pro ochranu a přizpůsobení se změně klimatu
Globální partnerství pro ochranu a přizpůsobení se změně klimatu

Národní příspěvky na změnu klimatu ( Nationally Determined Contribuces , NDC’s) tvoří jádro Pařížské dohody o letecké dopravě. Průmyslové i rozvojové země v nich formulují své cíle v oblasti snižování a přizpůsobování emisí do roku 2030. Od roku 2020 budou revidovány a aktualizovány každých pět let.

Plánovaná opatření ke snížení emisí skleníkových plynů v předchozích NDC však nejsou dostatečná k omezení nárůstu globální teploty na výrazně pod 2 stupně Celsia, pokud možno na 1,5 stupně Celsia, jak stanoví Pařížská dohoda o klimatu. Je proto zásadní, aby národní koordinační centra byla implementována nejen rychle, ale aby byla postupně formulována ambiciózněji.