Elektronický odpad – recyklujte cenné suroviny

recyklace
recyklace

V roce 2018 se na celém světě očekává produkce přibližně 50 milionů tun elektronického odpadu, například ledniček, televizorů, počítačů, mobilních telefonů a baterií. V roce 2014 to bylo přibližně 42 milionů tun. Objem elektronického odpadu obzvláště rychle roste v mnoha rozvojových a rozvíjejících se zemích. Důvodem je rostoucí prosperita, digitalizace, změna spotřebitelských návyků a růst populace. Kromě toho často dochází k nelegálnímu dovozu šrotu z průmyslových zemí.

Podle mezinárodní Basilejské úmluvy (1989) nemusí být elektronický odpad vyvážen do zemí, které nemají odpovídající recyklační infrastrukturu. Použité zařízení však lze exportovat a je pro místní obyvatele cenově dostupnější než nové zařízení. Ale dříve nebo později také skončí na hoře odpadu. V roce 2012 bylo z Evropské unie vyvezeno odhadem 1,5 milionu tun použitých elektrických spotřebičů. Zhruba 400 000 tun z toho byl elektronický odpad.

Elektronický odpad - recyklujte cenné suroviny
Elektronický odpad – recyklujte cenné suroviny

Téměř žádný oficiální systém sběru a recyklace

Ve většině rozvojových a rozvíjejících se zemí neexistují ani oficiální systémy sběru starých zařízení, ani právní předpisy a vhodné systémy pro recyklaci a likvidaci. V těchto zemích sběr a recyklaci elektronického odpadu provádějí v neformálním sektoru hlavně pracovníci, pro něž jsou například měď a zlato z elektronického odpadu důležitým zdrojem příjmů.

K získávání drahých kovů však často dochází nejprimitivnějšími technikami – jako je spalování na čerstvém vzduchu a za použití kyanidu a rtuti – a se značnými nebezpečími pro lidi a životní prostředí. Cílem je podpořit rozšiřování místních struktur a zavedení jednoduchých, ale účinných a ekologicky šetrných technik zpětného získávání kovů.

Federální ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ) pracuje v partnerských zemích na snižování negativních důsledků nekontrolovaného nakládání s elektronickým odpadem a zároveň na využití potenciálu zaměstnanosti a příjmu recyklace elektronického odpadu.

Další vývoj recyklačních systémů znamená, že zdroje lze využívat efektivněji a mohou se vyvíjet druhotné suroviny. Aby bylo možné organizovat a financovat řádný sběr a recyklaci elektronického odpadu, je třeba zapojit výrobce a dovozce a rozšířit technologickou spolupráci. Současně je třeba v průmyslových zemích učinit více proti nelegálnímu vývozu elektronického odpadu. BMZ podporuje mezinárodní výměnu na řešení pro e-nakládání s odpady.

Německá rozvojová spolupráce podporuje partnerské země při zavádění sociálně a ekologicky kompatibilních recyklačních systémů. Poskytuje poradenství v oblasti vývoje zákonů a předpisů pro nakládání s odpady a elektronickým odpadem a podporuje orgány při jejich provádění.

Rovněž podporuje dialog mezi aktéry ze státního a soukromého sektoru (např. Výrobci a dovozci, jakož i sběratelé a recyklátoři) s cílem zavést účinné systémy financování a řízení. Aktivně jsou zapojeni zejména neformálně aktivní pracovníci. Cílem je zajistit jim živobytí a zároveň zlepšit jejich pracovní podmínky. BMZ navíc podporuje mezinárodní výměnu řešení pro elektronické nakládání s odpady.