Diagnostický a statistický manuál pro duševní choroby (DSM)

O psychiatrických diagnostických kritériích se doslova hlasuje a pak se vkládají do Diagnostického a statistického manuálu pro duševní choroby (DSM) Americkou psychiatrickou asociací.

DVD Diagnostický a statistický manuál
DVD Diagnostický a statistický manuál

Hlasuje se o systému klasifikace symptomů, což je pro medicínu něco zcela neznámé a cizí. Žádné tyto diagnózy nejsou podporovány objektivními důkazy fyzické choroby, onemocnění nebo vědy.
„Neexistují žádné objektivní testy v psychiatrii, žádné rentgeny, zjištění z laboratoří nebo vyšetření, které by definitivně určili, zda někdo má nebo nemá duševní nemoc.“ -Allen Frances, bývalý předseda operační skupiny pro DSM-IV

„DSM-IV je výrobek, pomocí kterého se psychiatrii usilují o uznání v medicíně. Insider vědí, že je to spíše politický než vědecký dokument … DSM-IV se stala biblí a bestsellerem vydělávajícím těžké peníze – i s jejich velkými selháními.“ -Loren Mosher, M.D., klinický profesor psychiatrie

„Způsob, jakým se věci dostávají do DSM, není založen na krevních testech nebo mozkových skenovat nebo fyzických vyšetřeních. Dostávají se tam na základě popisu chování. A o tom je celý psychiatrický systém.“ -Dr. Colin Ross, psychiatr