Daňový řád Ruské federace

Daňový řád Ruské federace je kodifikovaným legislativním aktem, který zavádí systém daní a poplatků v Ruské federaci .

Daňový řád Ruské federace
Daňový řád Ruské federace

Skládá se ze dvou částí: první část (obecná část), která zavádí obecné zásady zdanění, a druhá část (zvláštní nebo zvláštní část), která stanoví postup zdanění každé daně (poplatků) zřízené v zemi.

První část Kodexu byla podepsána prezidentem Ruské federace 31. července 1998 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1999 . Stanovuje obecné zásady zdanění a placení poplatků v Ruské federaci, včetně:

– druhy daní a poplatků vybíraných v Ruské federaci;
– důvody pro vznik (změnu, ukončení) a postup pro výkon povinností při placení daní a poplatků;
– zásady zavedení, zavedení a zániku dříve uložených daní subjektů Ruské federace a místních daní;
– práva a povinnosti daňových poplatníků , daňových úřadů, daňových zástupců , ostatních účastníků ve vztazích upravených právními předpisy o daních a poplatcích;
– formy a metody daňové kontroly;
– odpovědnost za daňové delikty;
– postup pro odvolání proti aktům daňových orgánů a jednání (nečinnost) jejich úředníků.