Další ukázka tyranie Bruselu. Pošlapává demokratická pravidla

Další ukázka tyranie Bruselu. Pošlapává demokratická pravidla
Další ukázka tyranie Bruselu. Pošlapává demokratická pravidla

. Soudní dvůr EU odmítl žalobu Maďarska na usnesení Evropského parlamentu, které vyzvalo Evropskou unii, aby prověřila, zda maďarská vláda neporušuje hodnoty EU dané právem unie. Dle pravidel, aby mělo usnesení platnost, musely by ho podpořit dvě třetiny europoslanců. Návrh na zahájení řízení podpořilo 448 europoslanců, 197 bylo proti a 48 se zdrželo. Čili dvě třetiny hlasů pro usnesení nebyly! Když chce EU bít stát, který hájí svou suverenitu, Brusel si klacek najde. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe! Přesto unijní soud rozhodl ve prospěch europarlamentu.

Podle soudu v Lucemburku však europarlament postupoval podle unijních pravidel, když započítal pouze kladné a záporné hlasy. Soud zamítl i argument, že nezapočítání hlasů absentujících poslanců porušuje demokratické principy. Podle soudců zákonodárci dopředu věděli, že pokud se zdrží hlasování, jejich hlasy pro výpočet potřebné většiny použity nebudou. To je opravdu šokující.
Ve všech demokraciích platí, že se započítávají všechny hlasy. Například v českém parlamentu, kdyby pro návrh zákona hlasovalo deset poslanců, sto by se zdrželo a proti by bylo třeba pět, tak by návrh zákona samozřejmě neprošel. Ale dle logiky soudního dvora EU a europarlamentu by takový návrh prošel, protože by se v potaz braly pouze hlasy pro a proti, ale hlasy, které se zdržely, by se nezapočítávaly… Šílené unijní ohýbání demokracie a procedur! Když chce EU bít stát, který hájí svou suverenitu, Brusel si klacek najde.
EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe!