D1 dálniční přivaděč Lietavská lúčka – ŽILINA, II. ETAPA

D1 dálniční přivaděč lietavská lúčka – ŽILINA, II. ETAPA
Dálniční přivaděč v předmětném úseku umožní napojení dálnice D1 přes dálniční křižovatku Lietavská Lúčka na cestu I / 64 v křižovatce Solinky v Žilině. Účelem a cílem stavby je postupně dobudovat napojení dálničního tahu D1 na křižující silnice I. třídy, zkvalitnit podmínky pro vnitrostátní dopravu a zvýšit plynulost, rychlost a zároveň bezpečnost silničního provozu v této oblasti.

POPIS STAVBY
Stavba začíná těsně před křižovatkou Lietavská Lúčka, kde v budoucnu přibude úsek dálnice D1 z Lietavské Lúčky na Dubna Skálu. Zároveň bude nový úsek napojen na stávající silniční sítě a motoristé tak budou moci využívat propojení dálnice D1 a města Žilina. Za dálniční křižovatkou Lietavská Lúčka je trasa vedena po svazích údolí řeky Čierňanky, na okraji zástavby obce Bytčica. Po dvou a půl kilometru se dálniční přivaděč na svém konci napojí na již existující úsek silnice I / 64 v křižovatce Solinky v Žilině.