Cukr jak tržná komodita se vyznačuje velmi specifickým charakterem

Cukr jak tržná komodita se vyznačuje velmi specifickým charakterem. Ten je z velké části výsledkem historického vývoje produkce a spotřeby cukru. Mnohé kapitoly dějin trhu s cukrem určují jeho charakter až do dnešních časů.
Náležitá pozornost je věnována i cenám cukru, neboť tyto významně určují nejen chování spotřebitelů ale i dalších aktérů trhu.
Jako hlavní činitel globalizace na trhu s cukrem vyvstala z předchozí analýzy liberalizace trhu. Legislativní regulace trhu s cukrem mají velmi komplexní povahu.
Charakterizaci jsou tu jejich hlavní aktéři, vývoj regulací, jejich formy a přeměny spojené se současnou globální snahou o liberalizaci. Závěrečná část práce shrnuje zjištění o globalizačních procesech na trhu s cukrem, předkládá přehled a zhodnocení důsledků globalizace a zvlášť liberalizace trhu s cukrem. Podrobnější pozornost je věnována důsledkem sociálním a environmentálním.